„Obrazovne nejednakosti u Hrvatskoj: izazovi sadašnjosti, rješenja za budućnost“ -završna konferencija projekta Mreže Cjeloživotno učenje za sve

„Obrazovne nejednakosti u Hrvatskoj: izazovi sadašnjosti, rješenja za budućnost“ -završna konferencija projekta Mreže Cjeloživotno učenje za sve

3. studenoga 2023.Kategorije: Novosti

Mreža Cjeloživotno učenje za sve održala je dana 26. listopada 2023. u prostorima HUB 385 završnu konferenciju projekta pod nazivom „Obrazovne nejednakosti u Hrvatskoj: izazovi sadašnjosti, rješenja za budućnost“

Mreža Cjeloživotno učenje za sve, nastala u okviru projekta kao oblik suradnje civilnog društva, znanstvenika i javnih obrazovnih ustanova, je okupila 60 stručnjaka iz 22 institucije te je provela najveću inicijativu za sustavno bavljenje obrazovnim nejednakostima u Hrvatskoj. Mreža Cjeloživotno učenje za sve se zalaže za pravičan i uključiv sustav odgoja i obrazovanja. Inovativnost Mreže leži u sveobuhvatnom odgovoru na obrazovne nejednakosti na svim razinama obrazovanja kroz niz preporuka te konkretnim prijedlozima mjera kao koherentnim okvirom u cjeloživotnoj perspektivi.

Mreža je pokrenuta u listopadu 2020. godine u okviru projekta koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a koordinira Institut za razvoj obrazovanja. U protekle tri godine Mreža je provela šest istraživanja o obrazovnim nejednakostima na svim razinama obrazovanja, od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja do visokog obrazovanja i obrazovanja odraslih. Istraživanja su obuhvatila više od 2.500 anketnih ispitanika i 300 sudionika fokus grupa i intervjua. Na temelju nalaza istraživanja Mreže izrađene su preporuke koje su bile predmet javnih rasprava s 270 dionika sustava obrazovanja.

Predstavljajući rezultate su istaknuli da kada govorimo o obrazovnim nejednakostima moramo obraćati pažnju na pristup obrazovanju (osigurati preduvjete da pojedinci mogu kroz cijeli život bez prepreka pristupati i upisati se u obrazovnu ustanovu ili program koji odgovara njihovim potrebama ili obrazovnim ciljevima), dobrobit (osigurati dobrobit polaznika obrazovanja na svim razinama, odnosno omogućiti njihovo optimalno funkcioniranje i iskustvo te osigurati da ostvare cjelovit i usklađen razvoj svog potencijala) te postignuće (smanjiti pojave negativnih ishoda i obrazovnog procesa poput razlika u obrazovnim postignućima između različitih skupina polaznika obrazovanja, preranog napuštanja obrazovanja te nenastavka obrazovanja nakon završetka programa).

Na završnoj konferenciji predstavili su rezultate i preporuke stručnoj i široj javnosti: predstavnicima državnih institucija, lokalne i područne samouprave, znanstvene zajednice, obrazovnih ustanova, organizacija civilnog društva i medija te organizirali dvije panel diskusije: Prema pravičnom i uključivom obrazovnom sustavu: ključne preporuke Mreže i Planovi i inicijative na nacionalnoj i lokalnoj razini za unaprjeđenje pravičnosti i uključivosti obrazovanja. Cilj je bio potaknuti raspravu o javnim politikama vezanim uz smanjivanje obrazovnih nejednakosti, posebice u sklopu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja do 2027. godine. Mreža ima planove i za daljnje u ovom trenutku volontersko djelovanje.

Svi rezultati istraživanja kao i publikacije koje prikazuju sve preporuke dostupne su na poveznici https://www.obrazovanjezasve.hr/

Konferenciji je prisustvovala i savjetnica pravobranitelja za osobe s invaliditetom Lidija Pongrac.

Podijelite ovu objavu s drugima: