Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama zamjenica pravobraniteljice za osobe s invaldiitetom Mira Pekeč Knežević izlagala je na Okruglom stolu „Spriječimo nasilje nad ženama s invaliditetom“ koji je održan 25.11.2021. u organizaciji Vladinog ureda za ravnopravnost spolova.
Na Okruglom stolu u pozdravnom djelu, nazočnima se obratila i izlagala ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova, Helena Štimac Radin, zatim dopredsjednica Zajednice saveza osoba s invaliditetom – SOIH-a, Marica Mirić te ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Josip Aladrović koji je ujedno i otvorio Okrugli stol.
U svome izlaganju zamjenica pravobraniteljice Mira Pekeč Knežević, između ostalog je naglasila kako svoje djelovanje sve institucije kao i društvo općenito trebamo usmjeriti na otklanjanje onih čimebenika koji pogoduju nastanku invaliditeta, a koji žene s invaliditetom zbog dvostruke stigmatizacije (rod i invaliditet) stavljaju u nepovoljniji položaj u odnosu na žene bez invaliditeta. Niska obrazovna razina, otežan pristup tržištu rada i slabije plaćeni poslovi, čine ih ekonomski ili u pogledu njege ovisnima o obitelji, o socijalnim naknadama i bez utjecaja na vlastit život, što obeshrabruje žene s invaliditetom da prijavljuju nasilje kao i na povjerenje u mogućnost cjelovite zaštite.

Zaključeno je da je u zakonodavnom pogledu učinjen stanoviti napredak, osobito u pogledu sankcioniranja nasilja u obitelji, ali da je potrebno unaprijediti suradnju i povezanost svih koji su u obvezi postupati te kontinuirano osnaživati žene s invaliditetom, provoditi izobrazbu stručnjaka, a javnim kampanjama stvarati sigurno i pristupačno okruženje.

Također isti dan održana je sjednica Saborskog odbora za ravnopravnost spolova na kojoj je kao tematska točka obilježen Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama na kojoj su sudjelovali saborski zastupnici, organizacije civilnog društva te predstavnici institucija.

Tom prilikom je predsjednica Odbora gđa. Selak Raspudić Marija iskazala zabrinutost zbog porasta nasilja nad ženama za 8,9% u prvih devet mjeseci ove godine u odnosu na prethodnu u kojoj je zabilježen porast od gotovo 40%. Istaknula je potrebu odgovornijeg odnosa svih tijela i institucija te potrebu ozbiljnog preispitivanja dosadašnjih načina djelovanja i fokusa na uzroke ovog trenda.

Predstavnici ministarstava, pravobraniteljskih ureda i organizacija cvilnog društva koje pružaju zaštitu ženama s invaliditetom žrtvama iznijeli su teškoće s kojima se susreću žene žrtve nasilja te aktivnosti koje su provodili u ovoj i prethodnoj godini.

Zamjenica pravobraniteljice Mira Pekeč Knežević, upoznala je nazočne s podacima i izazovima s kojima se susreću žene s invaliditetom iz perspektive Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom.

Prilagodba