Obilazak Udruge osoba s invaliditetom Karlovačke županije

Obilazak Udruge osoba s invaliditetom Karlovačke županije

13. prosinca 2023.Kategorije: Novosti

Dana 7. prosinca 2023. god. savjetnice pravobranitelja za osobe s invaliditetom održale su sastanak s predstavnicama Udruge osoba s invaliditetom Karlovačke županije na temu položaja osoba s invaliditetom na području Karlovačke županije. Predloženim sastankom željelo se upoznati s aktivnostima koje udruga poduzima s ciljem poboljšanja položaja osoba s invaliditetom na području Karlovačke županije, izazovima s kojima se susreću prilikom provedbe istih, te iznijeti prijedloge za uspostavljanje suradnje i pružanjem podrške u daljnjim provedbenim aktivnostima.

Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije zagovara i promiče interese i dobrobit osoba s invaliditetom i djece sa teškoćama u razvoju sukladno konvencijskim načelima te zagovara poštivanje sposobnosti razvoja djece s teškoćama u razvoju na očuvanju vlastitog identiteta. Unaprjeđivanje položaja osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju te podizanje razine svijesti o problemima i poteškoćama na koje nailaze, udruga čini provedbom brojnih projekata, edukacija, radionicama i savjetovanjima svojih članova.

Udruga je prepoznata kao jedan od vrijednih i važnih subjekata koji pruža različite usluge i  programe usmjerene potrebama osoba s invaliditetom na području Karlovačke županije te i dalje proširuje svoje usluge. Tako će ova udruga i dalje pružati uslugu osobne asistencije sukladno novim zakonskim propisima, no predstavnice udruge iskazuju zabrinutost u provedbi predmetne usluge uzimajući u obzir nedostatan broj potrebnih asistenata u odnosu na iskazanu potrebu osoba s invaliditetom. Ujedno se ističe neažurnost Komisija za procjenu potreba korisnika za uslugom osobne asistencije te potrebi ponovnog vještačenje velikog broja njihovih članova. Smatraju da će biti potrebno prevladati brojne izazove u ujednačenosti provedbe ove izuzetno značajne usluge za osobe s invaliditetom.

Udruga ujedno provodi uslugu pomoćnika u nastavi, usluge prijevoza prilagođenim kombi vozilima, ostale aktivnosti te terapijske programe, psihosocijalne podrške itd. Kao poseban izazov s kojim se susreću je nepovezanost i nepristupačnost gradskog i prigradskog javnog prijevoza. Osigurane su olakšice za osobe s invaliditetom prilikom korištenja javnog prijevoza na karlovačkom području te Grad Karlovac i Karlovačka županija udruzi pružaju financijsku podršku u provedbi usluge prijevoza osobama s invaliditetom. Međutim, prijevoz za osobe s invaliditetom, slažu se, svakako bi trebao biti kao i drugi lokalni i međumjesni prijevoz u ingerenciji lokalnih i područnih uprava.

Kao svojevrsni zaključak sastanka iznijeto je mišljenje da je za unaprjeđenje položaja osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju bitno kontinuirano promicanje razine svijesti naših zajednica, cjelokupnog društva o ravnopravnosti osoba s invaliditetom i obvezi poštivanja njihovih ljudskih prava i svijest nositelja vlasti o obvezi osiguravanja jednakih mogućnosti.

Obilasku Udruge osoba s invaliditetom Karlovačke županije i održanom sastanku su u ime Pravobranitelja za osobe s invaliditetom sudjelovale savjetnice Lidija Pongrac i Tea Rubeša.

Podijelite ovu objavu s drugima: