Nepravilnosti

Gdje prijaviti nepravilnost?

Sumnju na počinjenu nepravilnost ili prijevaru u upravljanju i provedbi, odnosno nepravilnosti ili prijevare u korištenju EU sredstava može se prijaviti na e-poštu: nepravilnosti.eu@mrrfeu.hr

ili na adresu:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb

ili neposrednim kontaktom na telefon: 01/ 6400 600 ili faks: 01/ 4569 150.

Na iste se kontakte šalju i pritužbe vezane uz sumnju na neusklađenost projekata financiranih sredstvima EU-a s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima i Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom u korištenju sredstava EU-a.

Povelja EU o temeljnim pravima pokriva građanska, politička, socijalna, gospodarska i kulturna prava koja proizlaze iz ustavnih tradicija država članica. U njoj su objedinjena sva prava pojedinca, razvrstana prema nekoliko glavnih načela: ljudsko dostojanstvo, temeljne slobode, ravnopravnost, solidarnost, prava građana i pravda.

Konvencija UN-a o pravima osoba s invaliditetom prvi je obvezujući međunarodni instrument za ljudska prava koji se odnosi na invaliditet. Njezina je svrha promicanje, zaštita i osiguravanje punog i ravnopravnog uživanja svih ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba s invaliditetom te promicanje poštivanja njihovog urođenog dostojanstva.

Počinjena nepravilnost i/ili prijevara te sumnja na počinjenje istih može se također prijaviti i na e-mail adresu Službe za suzbijanje nepravilnosti i prijevara pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske:

nepravilnosti.eu@mfin.hr , odnosno tel: 01/ 4591 385, faks: 01/ 4591 248.

ili na e-mail adresu Ureda za suzbijanje korupcije pri Europskoj komisiji (OLAF- European Anti-Fraud Office): olaf-courrier@ec.europa.eu .

Sadržaj je preuzet i prenesen s mrežne stranice Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Europski fondovi: https://eufondovi.gov.hr/nepravilnosti/ .