OBAVIJEST o isplatama jednokratnog novčanog primanja

OBAVIJEST o isplatama jednokratnog novčanog primanja

5. listopada 2022.Kategorije: Novosti

OBAVIJEST o isplatama jednokratnog novčanog primanja

S obzirom na upite osoba s invaliditetom vezano uz jednokratna novčana primanja, ovim putem obavještavamo osobe s invaliditetom o odlukama Vlade RH koje su objavljene u Narodnim novinama broj 104/2022 od 9. rujna 2022. godine, sljedećim korisnicima:

1. ODLUKA o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima doplatka za djecu radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata.

2. ODLUKA o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena.

3. UREDBA o izmjeni Uredbe o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

4. ZAKLJUČAK o pomoći građanima u snabdijevanju ogrjevnim drvom (korisnici zajamčene minimalne naknade).

POJAŠNJENJE VEZANO UZ ODLUKE VLADE RH O ISPLATI JEDNOKRATNOG NOVČANOG PRIMANJA:

1. ODLUKA o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima DOPLATKA ZA DJECU radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata:

1. Odluka se odnosi na sve trenutne primatelje doplatka za djecu koji isti primaju u mjesecu rujnu 2022.
2. Isplata se određuje na sljedeći način: ukoliko roditelj ima samo jedno dijete i to je dijete s teškoćama u razvoju koje prima dječji doplatak u iznosu od 830,00 kn za to jedno dijete primiti će jednokratnu novčanu naknadu od 300,00 kn. Ukoliko osim tog djeteta ima još jedno dijete koje je zdravo i za koje također prima dječji doplatak, za to dvoje djece primiti će iznos od 500,00 kn. Ukoliko ima troje djece i za svo troje prima dječji doplatak u bilo kojem iznosu primiti će jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 700,00 kn, za 4 djeteta 900,00 kn a za 5 djece i više 1.100,00 kuna.
Znači bitno je da se za dijete trenutno prima dječji doplatak u bilo kojem iznosu.
Jednokratna novčana pomoć biti će im isplaćena u mjesecu listopadu 2022. godine.
3. Jednokratno novčano primanje primiti će i oni roditelji kojima je postupak ostvarivanja prava na dječji doplatak trenutno u tijeku, oni će primiti jednokratnu novčanu pomoć u mjesecu prosincu 2022. godine.
4. Jednokratno novčano primanje ne može biti predmet ovrhe.

2. ODLUKA o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima MIROVINE radi ublažavanja posljedica porasta cijena:
1. Odluka se odnosi na sve trenutne primatelje mirovine (primili mirovinu u kolovozu 2022.) i koji imaju prebivalište na području RH.
2. Jednokratno novčano primanje isplatiti će se korisnicima mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, ukoliko im mjesečno mirovinsko primanje (mirovina sa svim dodacima od kojih su izuzeti naknada za tjelesno oštećenje i doplatak za pomoć i njegu koji se primao ranije uz mirovinu u okviru mirovinskog osiguranja), isplaćeno u Republici Hrvatskoj za mjesec kolovoz 2022. ne prelazi iznos od 4.360,00 kuna i koji nisu zaposleni, odnosno ne obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja.
U prihode se ne uračunavaju primanja iz sustava socijalne skrbi kao što su osobna invalidnina i doplatak za pomoć i njegu.
3. Iznos jednokratnog novčanog primanja određuje se na sljedeći način:

Iznos ukupnog mirovinskog primanja Iznos jednokratnog novčanog primanja
do 1.850,00 kuna 1.200,00 kuna
od 1.850,01 do 2.350,00 kuna 900,00 kuna
od 2.350,01 do 3.350,00 kuna 600,00 kuna
od 3.350,01 do 4.360,00 kuna 400,00 kuna

4. Korisnici koji uz mirovinu iz RH primaju i inozemnu mirovinu da bi ostvarili pravo na jednokratnu novčanu pomoć zbroj mirovinskih primanja im ne smije prelaziti cenzus od 4.360,00 kuna. Oni u nadležnu područnu službu (prema mjestu stanovanja) Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje moraju dostaviti dokaz o neto iznosu inozemne mirovine za mjesec kolovoz 2022. Navedeni dokaz moraju dostaviti do 20.11.2022.
Jednokratno novčano primanje pripada i korisnicima kojima su postupci ostvarivanja prava na mirovinu u tijeku, a priznato im je pravo na isplatu mirovine na dan 31. kolovoza 2022. ili ranije, te su zatečeni u isplati na dan 15.11.2022.
5. Jednokratno novčano primanje isplatiti će se najkasnije u mjesecu listopadu 2022. godine, a onima kojima je postupak ostvarivanja prava na mirovinu u tijeku, kao i korisnicima inozemne mirovine najkasnije u mjesecu prosincu 2022. godine
6. Jednokratno novčano primanje ne smatra se dohotkom i ne može biti predmetom ovrhe.

3. UREDBA o izmjeni Uredbe o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju Hrvatskog zavoda za socijalni rad.
1. Ovom Uredbom povećava se dotadašnji iznos naknade sa 400,00 kuna na 500,00 kuna
2. Iznos od 500,00 kuna primjenjuje se od dana 1. listopada 2022.

4. ZAKLJUČAK u vezi pomoći potrebitim građanima u snabdijevanju ogrjevnim drvom
1. Za sve korisnike zajamčene minimalne naknade, Centri za socijalnu skrb dostavljaju evidenciju takvih korisnika Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike koji tada obavještava o tome Hrvatske šume d.o.o., te se takva drva mogu nabaviti na prodajnim mjestima Hrvatskih šuma.
To se ne odnosi na odredbu kojom se: Samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se pravo na troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m³ drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb. Ovaj zaključak ide za tim da se omogući dodatna kupnja drva iznad tih odobrenih besplatnih 3 m³ sa popustom od 15%.
2. Kako smo dobili informaciju od strane Hrvatskih šuma d.o.o. ovaj zaključak se odnosi na sva obiteljska domaćinstva (kućanstva) koji mogu ostvariti popust od 20% (15%+5%) na način da nazovu najbližu šumariju (ima ih 167 na području cijele RH ili jednu od Uprava šuma – ima ih 17 – popis se nalazi na internetu na web stranicama Hrvatskih šuma d.o.o. https://www.hrsume.hr/index.php/hr/kontakt ) te se raspita za stanje na zalihama, te uz osobni prijevoz kupi drva od Hrvatskih šuma d.o.o. sa navedenim popustom.
Za prijevoz drva se svatko mora sam pobrinuti jer popust se ne odnosi na prijevoz drva, već samo na kupnju drva.

Podijelite ovu objavu s drugima: