O nasilju i hrabrosti: psihološka podrška u sigurnoj kući

Povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Dom „DUGA“ Zagreb, organizirao je promociju stručnog priručnika O NASILJU I HRABROSTI: psihološka podrška u sigurnoj kući autorice Silvije Vuković. Tema priručnika je psihološka podrška žrtvama obiteljskog nasilja u sigurnoj kući. Priručnik je namijenjen stručnjacima, psiholozima, koji rade sa žrtvama nasilja, primjerice u obiteljskim centrima i centrima za socijalu skrb. Međutim, dijelovi priručnika mogu biti korisni i ostalim stručnjacima koji se bave psihosocijalnom podrškom žrtvama nasilja.
Priručnik je objavljen na internetskim stranica Doma Duga Zagreb: http://www.duga-zagreb.hr/wp/wp-content/uploads/2017/01/Prirucnik_O_nasilju_i_hrabrosti-web.pdf.
Na istim je stranicama objavljen i video koji prikazan sudionicima skupa kao uvod u problematiku (http://www.duga-zagreb.hr/). Iz Ureda pravobraniteljice promociji priručnika prisustvovala je savjetnica Andreja Makar.

Prilagodba