Nastavljena provedba projekta “ADOBE” – ACCESSIBLE TOURISM DESTINATIONS AND SERVICES IN BORDER AREAS

U Osijeku je dana 16. rujna 2020. godine u prostorijama Osječko-baranjske županije održan radni sastanak projektnih partnera koji sudjeluju u provedbi projekta “ADOBE” – ACCESSIBLE TOURISM DESTINATIONS AND SERVICES IN BORDER AREAS.
Uvažavajući preporuku pravobraniteljice za osobe s invaliditetom o nužnosti provođenja mjera i aktivnosti kojima će se osigurati pristupačnost turističkih odredišta i usluga, Osječko-baranjska županija i partneri osmislili su i uspješno prijavili projekt u sklopu natječaja za projekte prekogranične suradnje Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014-2020 raspisan početkom 2019. godine. Projekt pod nazivom „ADOBE – pristupačna turistička odredišta i usluge u pograničnim područjima“ provode Osječko-baranjska županija kao glavni nositelj, Županija Baranja kao partner iz Mađarske te Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom kao podržavajući partner.
Provedbom projekta želi se poboljšati pristupačnost turističkih odredišta i usluga u pograničnom području Hrvatske i Mađarske, posebno Osječko-baranjske županije i Županije Baranja te tako omogućiti osobama s invaliditetom uživanje u svim uslugama na ravnopravnoj osnovi s drugima.
Obzirom da su zbog situacije uzrokovane širenjem koronavirusa pojedine projektne aktivnosti morale biti odgođene, odnosno njihova provedba se morala prilagoditi mjerama i ograničenjima koje su na snazi u Republici Hrvatskoj i Mađarskoj, radni sastanak održan 16. rujna 2020. godine poslužio je kako bi se definirali rokovi i detalji provedbe predstojećih projektnih aktivnosti.
Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na sastanku je sudjelovao savjetnik pravobraniteljice Mario Burek.

Prilagodba