Nastavljena provedba istraživanja u sklopu projekta Platforma 50+

Nastavljena provedba istraživanja u sklopu projekta Platforma 50+

Dana 22. i 23. studenoga 2021. godine u prostorijama Gradske četvrti Tvrđa u Osijeku provedene su četiri fokusne grupe s osobama s invaliditetom, roditeljima djece s teškoćama u razvoju i relevantnim stručnjacima koji se bave problematikom od značaja za osobe s invaliditetom. Fokusne grupe provedene su s ciljem istraživanja sastavnica neovisnog življenja osoba koje Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu provodi u okviru projekta Platforma+. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na fokus grupi sa stručnjacima različitih profila sudjelovao je savjetnik pravobraniteljice Mario Burek.
Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske (SOIH), u suradnji s 11 saveza osoba s invaliditetom i Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu (ERF) provodi projekt Platforma 50+. Projektom se potiče puna primjena svih 50 članaka Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom (KPOSI) s ciljem poboljšanja kvalitete njihova življenja. U okviru projekta Platforma 50+, ERF kao partner na projektu provodi 3 znanstvena istraživanja: Usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s KPOSI, Mapiranje sastavnica neovisnog življenja te Asistivne tehnologije u 21. stoljeću – primjena i perspektive. Istraživanja se provode u Gradu Zagrebu, Primorsko-goranskoj, Osječko-baranjskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Fokusna grupa sa stručnjacima različitih profila održana dana 22. studenoga u Osijeku okupila je stručnjake koji se u različitim sustavima bave problematikom od značaja za osobe s invaliditetom i koji su iznijeli svoja saznanja i iskustva o sastavnicama neovisnog življenja i uključenosti osoba s invaliditetom u zajednicu. Stručnjaci iz područja odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, rada i zapošljavanja te stručni djelatnici organizacija civilnog društva raspravljali su o izazovima i preprekama koje osobama s invaliditetom otežavaju ostvarivanje prava na mogućnost izbora, donošenje odluka i kontrole nad vlastitim životom. Iznesena su iskustva i saznanja o tome u kojoj mjeri je osobama s invaliditetom osiguran pristup odgovarajućim oblicima sustavne i stručne podrške, u kojoj mjeri je ta podrška osigurana individualiziranim pristupom te koja je razina pristupačnosti uslugama, objektima i prostorima namijenjenim svim građanima. Savjetnik pravobraniteljice ukazao je na najčešće pritužbe koje Ured pravobraniteljice zaprima u odnosu na neovisno življenje osoba s invaliditetom te je ukazao na mjere i aktivnosti koje je potrebno poduzeti kako bi se poboljšalo trenutno stanje o ovom području.
Zaključci ove, ali i ostalih fokusnih grupa koje će se održati tijekom istraživanja poslužiti će jačanju kapaciteta i društvenog utjecaja organizacija osoba s invaliditetom, njihovom međusobnom povezivanju te uspostavljanju suradnje sa akademskom zajednicom i javnim sektorom. Na taj način organizacije osoba s invaliditetom mogu postati ravnopravniji partner u procesu razvoja, praćenja i provedbe javnih politika, odnosno osnažiti svoju ulogu i utjecaj u procesima donošenja odluka od važnosti za osobe s invaliditetom.