Nacionalni dan osoba s cerebralnom paralizom

Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize obilježio je Nacionalni dan osoba s cerebralnom paralizom 05. svibnja održavanjem poludnevne online radionice na temu „Modeli rada udruga članica HSUCDP“. Tom prilikom Savez ističe kako je taj dan značajan upravo jer predstavlja zajednicu osoba s cerebralnom paralizom, postavlja pitanja i pronalazi odgovore, pruža mogućnost da se glas CP čuje snažnije nego inače i stvori jasna platforma za daljnje djelovanje.
Kao uvodničari i izlagači sudjelovali su predstavnici lokalnih udruga i Saveza govoreći o različitim modelima organiziranja civilnog društva, provođenju novih propisa te drugim informacijama bitnim za djecu i odrasle osobe sa CP.
U svom izlaganju pravobraniteljica Anka Slonjšak je prikazala statističke podatke te iskustva iz proteklog razdoblja, a vezano uz suradnju s udrugama osoba s invaliditetom. Između ostalog je navela: „…iz godine u godinu naglašavamo koliko je uloga organizacija civilnog društva neizmjerno važna za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju čemu u prilog govori i značajan broj predstavki upućenih u raznim područjima života. U mnogim lokalnim sredinama udruge koje okupljaju osobe s invaliditetom, njihove bližnje, roditelje djece s teškoćama kao i članove njihove obitelji često su jedini dostupan izvor informacija, a mnoge od njih su također i pružatelji usluga prioritetnih za život djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Tijekom 2021. godine udruge su tražile pisma podrške i preporuke vezano uz provođenje programa i projekata, radionica i sl. aktivnosti, ukazivale su na nepravilnosti u njihovoj provedbi kao i u radu samih udruga, kroz prosljeđivanje raznih upita i pritužbi osoba s invaliditetom i roditelja djece s teškoćama u razvoju tražile su za njih informacije ili ostvarivanje njihovih prava u odgoju i obrazovanju, zapošljavanju i radu, imovinsko-pravnim poslovima.
Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom smatra udruge osoba s invaliditetom najznačajnijim partnerom u raznim aktivnostima što potvrđuje organiziranje zajedničkih događanja, rasprava, predlaganja izmjena i dopuna propisa…
Naglašavamo kako su i u protekloj godini, prilagodbom načina rada, snalažljivošću, ali i odgovornošću u skladu s epidemiološkim mjerama udruge pružile neizmjeran doprinos u kriznim situacijama…
Podsjećamo i na nedostatak sustavnog financiranja organizacija civilnog društva kao i određivanja udruga od prioritetnog značenja za život osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, na što upozoravamo godinama. Većina njih opstaje i radi isključivo prijavom projekata i programa na natječaje, iz različitih izvora financiranja, što često dovodi do nedostatka kontinuiteta u nastavku provođenja usluga. I dalje nam se obraćaju udruge ističući probleme na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini vezano uz odluke kojima se ukidaju ili ograničavaju sredstva, a koja su do jučer dobivali u svrhu provođenja projekata i programa. U rad većine udruga uključeni su brojni volonteri, suradnici koji osmišljavanju i provode programe i projekte kao i zaposlenici koji obavljaju poslove koji se često svode na balansiranje između opstojnosti udruge i provođenja aktivnosti odobrenih projekata.“.

Prilagodba