Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama

22. rujna 2021.Kategorije: Novosti

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Dana 22. rujna 2021., povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama održat će se Konferencija visoke razine „Integrirani pristup u borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji“ u organizaciji Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
Na Konferenciji će sudjelovati Mira Pekeč-Knežević, zamjenica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. Više o programu se nalazi ovdje.

Žene s invaliditetom su posebno ugrožena skupina čiju je vidljivost teško pokazati u sferi javnosti. U vrijeme pandemije COVID-19 postale su još manje vidljive, a njihov položaj u društvu i obitelji teži je upravo zbog ograničenja kretanja i ostanka kod kuće s nasilnikom gdje su izložene nasilju.

U evidenciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u Republici Hrvatskoj na dan 05. veljače 2021.g. bilo je ukupno 253 704 žena s invaliditetom što čini 42.7 % od ukupnog broja osoba s invaliditetom. Žene s invaliditetom svakodnevno se suočavaju s nizom prepreka, povredama prava koje rezultiraju višestrukom diskriminacijom. Zato je potrebno raditi na osnaživanju kako bi žene s invaliditetom mogle tražit svoja prava, a od izrazite je važnosti za ženu s invaliditetom znati kako i kome se obratiti za pomoć i podršku u slučaju da trpi bilo koji oblik nasilja. Posebno su ugrožene žene s intelektualnim i osjetilnim oštećenjima. Smatramo kako društvo u cjelini nije dovoljno senzibilizirano i trebalo bi više prevladavati podržavajuća klima kako se žena s invaliditetom ne bi osjećala izolirano i osuđivano u slučaju da odluči prekinuti krug nasilja. Što znači da podrška ne bi trebala dolaziti samo od stručnjaka i institucija nego i od društva u cjelini i obitelji, što smatramo da nije slučaj. Veliku ulogu u osnaživanju žena s invaliditetom kao i pružanju podrške imaju i organizacije civilnog društva kao korak prema institucijama i formalnim prijavama pa i eventualno sudskim postupcima.
I nadalje preporučamo provoditi senzibiliziranje kao i sustavnu, dugotrajnu edukaciju u radu s osobama s invaliditetom i specifičnostima pojedinih oštećenja, kao i o specifičnostima u radu sa ženama s invaliditetom koje su žrtve nasilja, za osobe različitih struka iz institucija i organizacija civilnog društva koje rade sa žrtvama. Nužno je nastaviti rad na kontinuiranom i sustavnom osnaživanju žena s invaliditetom kako bi prepoznale različite oblike nasilja i informirale se o mogućnostima ostvarivanja zaštite i stekle povjerenje u postojeće sustave podrške i zaštite, prijavile nasilje, tražile zaštitu posebno kroz medijsku vidljivost i informiranje javnosti o višestrukoj diskriminaciji i problemima žena s invaliditetom koje su žrtve nasilja.
Imajući u vidu dugotrajnost sudskih postupaka, ženama s invaliditetom potrebno je pružati psihološku podršku, potrebna je financijska skrb i ovisno o okolnostima i osiguravanje pristupačnog stambenog prostora uz osiguravanje potrebne razine podrške u obliku osobne asistencije kao i medicinskih usluga koje mogu biti potrebne ženama s invaliditetom kako bi mogle živjeti neovisno od nasilnika.

Podijelite ovu objavu s drugima: