Na tečaju rukovođenja postupanjem policije u predmetima nasilja u obitelji održano predavanje „Osobe s invaliditetom kao posebno ranjive žrtve“

Zamjenik pravobranitelja za osobe s invaliditetom Darijo Jurišić održao je na tečaju rukovođenja postupanjem policije u predmetima nasilja u obitelji 28. veljače 2024. godine online predavanje o temi „Osobe s invaliditetom kao posebno ranjive žrtve“

Policijska akademija „Prvi hrvatski redarstvenik“ kontinuirano u svojim nastavnim planovima i programima svih razina obrazovanja, temeljnom, visokoškolskom te cjeloživotnom obrazovanju, obuhvaća nastavne cjeline s tematikom rodne ravnopravnosti, nasilja u obitelji i nasilja nad ženama.

Polaznici ovog tečaja su policijski službenici s područja cijele Republike Hrvatske kojima je u opisu poslova nadzor i rukovođenje izvidima i kriminalističkim istraživanjima kažnjivih radnji iz domene nasilja u obitelji i nasilja nad ženama. Nasilje u obitelji definira se kao jedan od najtežih oblika rodno utemeljenog kršenja ljudskih prava i svojevrsni oblik diskriminacije žena kao najčešćih žrtava nasilja u obitelji te krajnje neprihvatljiv oblik kršenja prava i interesa djeteta bilo da su djeca žrtve bilo svjedoci nasilja u obitelji.

Ova edukacija bavi se društvenim, kriminološkim i kriminalističkim aspektima nasilja u obitelji te ulozi nadležnih tijela i značaju međuresorne suradnje u predmetima nasilja u obitelji. Upravo zbog posebne ranjivosti, velikom udjelu u stanovništvu i potrebe posebnosti postupanja, svoje mjesto ima i tema „Osobe s invaliditetom kao posebno ranjive skupine“.  Polaznici tečaja imali su se prilike kroz predavanje detaljnije upoznati s načinim rada pravobraniteljskih institucija, posebnostima populacije osoba s invaliditetom, najznačajnijim zakonskim propisima, potrebi i značaju korištenja odgovarajuće terminologije, podacima o počinjenim kaznenim i prekršajnim djelima prema osobama s invaliditetom, ali i načinima uspostavljanja i održavanja odgovarajuće komunikacije s osobama različitih vrsta invaliditeta.