Ministarstvo unutarnjih poslova zapošljava vježbenike

Ministarstvo unutarnjih poslova zapošljava vježbenike

12. rujna 2023.Kategorije: Novosti

Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je javne natječaje za prijem vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme. Javni natječaji su objavljeni u Narodnim novinama, broj 104/23 od 8. rujna 2023. godine u sljedećim policijskim upravama:

Policijska uprava dubrovačko-neretvanska

https://dubrovacko-neretvanska-policija.gov.hr/novosti/javni-natjecaj-za-prijem-vjezbenika-u-drzavnu-sluzbu-na-neodredjeno-vrijeme/14816

Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska

https://bjelovarsko-bilogorska-policija.gov.hr/istaknute-teme/zaposljavanje/javni-natjecaj-za-prijam-u-drzavnu-sluzbu-na-neodredjeno-vrijeme-18758/18758

Policijska uprava koprivničko-križevačka

https://koprivnicko-krizevacka-policija.gov.hr/vijesti/javni-natjecaj-za-prijam-vjezbenika-u-drzavnu-sluzbu-na-neodredjeno-vrijeme-22651/22651

Policijska uprava istarska

https://istarska-policija.gov.hr/vijesti/javni-natjecaj-za-prijam-vjezbenika-u-drzavnu-sluzbu-na-neodredjeno-vrijeme-32005/32005

Policijska uprava sisačko-moslavačka

https://sisacko-moslavacka-policija.gov.hr/vijesti-8/javni-natjecaj-za-prijam-vjezbenika-u-drzavnu-sluzbu-na-neodredjeno-vrijeme-40162/40162

Policijska uprava zagrebačka

https://zagrebacka-policija.gov.hr/pristup-informacijama/natjecaji/natjecaji-75244/8-9-2023-javni-natjecaj-za-prijam-vjezbenika-u-drzavnu-sluzbu-na-neodredjeno-vrijeme/95117

Policijska uprava zadarska

https://zadarska-policija.gov.hr/vijesti/javni-natjecaj-za-prijam-vjezbenika-na-neodredjeno-vrijeme-12628/12628

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 Ministarstvo unutarnjih poslova poziva sve kandidate koje su osobe s invaliditetom, ako im je potrebna razumna prilagodba prilikom provođenja pisanog dijela testiranja i intervjua, da potrebu za prilagodbom navedu u svojoj prijavi na javni natječaj i da se, nakon podnošenja prijave na javni natječaj, obrate na navedeni telefonski broj ili e-poštu u tekstu natječaja radi pravovremenog osiguranja odgovarajuće prilagodbe.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam (8) dana od objave u Narodnim novinama (8. rujna 2023. godine).

Pozivamo sve zainteresirane kandidate da jave  i svima želimo puno uspjeha na testiranju.

Podijelite ovu objavu s drugima: