Međunarodni praznik rada – Osvrt na zapošljavanje osoba s invaliditetom

Međunarodni praznik rada – Osvrt na zapošljavanje osoba s invaliditetom

1. svibnja 2018.Kategorije: Novosti

Međunarodni praznik rada – Osvrt na zapošljavanje osoba s invaliditetom

Obilježavanje Međunarodnog praznika rada je povod iznova ukazati da je, uz određene pomake u području zapošljavanja i rada i primjere koji su pozitivni odraz odredbe čl. 27. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, vidljivo da se osobe s invaliditetom i dalje u velikoj mjeri suočavaju s raznim preprekama te kršenjem njihovih prava prilikom provođenja postupaka zapošljavanja i tijekom radnog vijeka. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, kao osnovni zakon koji uređuje ovo područje, je kroz svoju primjenu prijašnjih godina pokazao nedostatke i nedorečenosti kojima se dodatno otežavao proces uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada i u postupak profesionalne rehabilitacije. Cijelu 2017. godinu pravobraniteljica je aktivno pratila postupak izmjene i dopune ovog Zakona te dostavila prijedloge Ministarstvu rada i mirovinskog sustava i putem e-Savjetovanja, od koji su neki prihvaćeni poput preciznijeg definiranja razumne prilagodbe, obveze osiguravanja razumne prilagodbe već prilikom testiranja/intervjua za radno mjesto, produljenja i preciziranja rokova u kojima se može pokrenuti postupak provedbe nadzora prava prednosti iz čl. 9. važećeg Zakona. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom je donesen na 8. sjednici 20. travnja 2018. godine. Predviđene promjene trebale bi olakšati i ubrzati uključivanje osoba s invaliditetom u postupke profesionalne rehabilitaciji te usluge učiniti dostupnijima većem broju korisnika u odnosu na sadašnju situaciju. Navedeno je ključni preduvjet za ulazak osoba s invaliditetom u svijet rada, kao i za zadržavanje zaposlenja. Radi usklađivanja s ovim Zakonom i uklanjanja manjkavosti u primjeni, pravobraniteljica je u Izvješću o radu za 2017. godinu upozorila da je nužno započeti s postupcima izmjene i dopune pratećih pravilnika koji uređuju materiju zapošljavanja osoba s invaliditetom i profesionalne rehabilitacije već u prvoj polovici 2018. godine.

Podijelite ovu objavu s drugima: