Međunarodni panel: Accessible Communications for Deaf and Hard of Hearing

Hrvatski savez gluhih i nagluhih (HSGN) zajedno s Digitas Institutom iz Slovenije organizirao je pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske i Pravobranitelja za osobe s invaliditetom Republike Hrvatske 11. veljače 2022. godine međunarodni online panel/okrugli stol pod nazivom „Accessible Communications for Deaf and Hard of Hearing“. Ovim događajem ukazalo se i raspravljalo o važnosti pristupačnih elektroničko-komunikacijskih usluga, pristupačnim zdravstvenim uslugama za vrijeme COVID-19 pandemije, prevođenju na znakovni jezik na daljinu (eng. Video Remote Interpretation – VRI) kao platformi za pristup osnovnim uslugama, novim mogućnostima za osobe s oštećenjima sluha uz korištenje Video Relay Services i pristupačnosti broja 112 broja. Tijekom panela predstavljene su i dobre prakse iz različitih europskih država.

Na samom početku sudionicima su se pozdravnim riječima obratili Jadranka Krstić, predsjednica Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih (HSGN), a video porukom pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak i pismom podrške predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović.

U svom uvodnom obraćanju pravobraniteljica Slonjšak je istaknula kako primjeri iz života u brojnim slučajevima za koje nam se svakodnevno obraćaju građani ukazuju da je potrebno značajno više raditi na podizanju opće svijesti i osvješćivanju empatije cjelokupnog društva s obzirom na osnovne potrebe i ljudska prava osoba s invaliditetom. Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom u dijelu posvećenom pristupačnosti propisuje kako će države poduzeti odgovarajuće mjere osiguravanja pristupačnosti osobama s invaliditetom, izgradnjom okruženja, prijevoza, informacija i komunikacija, uključujući pri tome informacijske i komunikacijske tehnologije i sustave. Važno je istaknuti i važnost mogućnosti različitog načina komunikacije i funkcioniranja broja 112 kao jedinstvenog europskog broja za hitne službe, čiji se dan obilježava upravo 11. veljače. Međutim kod funkcioniranja sustava 112 se trebaju i danas još više koristiti sva dostupna tehnička i tehnološka rješenja kao što su to na primjer Video Relay Services.

Jedinstveni europski broj za hitne službe 112 u Republici Hrvatskoj uveden je 11. veljače 2005. godine. Besplatnim pozivom na broj 112 u bilo kojoj državi članici Europske unije možete zatražiti pomoć hitnih službi (policije, vatrogasaca, hitne medicinske službe…). Sustav 112 kod nas djeluje unutar Ravnateljstva civilne zaštite i neprekidno (365/24/7) osigurava zaprimanje dojava putem telefona, SMS poruka i e-poziva iz vozila. Ipak, taj broj u mnogim članicama Europske unije, pa tako i u Hrvatskoj, još uvijek nije u potpunosti pristupačan za gluhe i nagluhe osobe. Približavanje tom cilju bio je i jedan od glavnih razloga zašto je Hrvatski savez gluhih i nagluhih zajedno s Digitas Institutom iz Slovenije, organizirao ovaj međunarodni okrugli stol.

Na panelu su kao izlagači govorili Mark Wheatly, European Union of the Deaf – „Challenges for accessible communications“, Dušan Caf, Digitas Institute and Digital Academy –  “Digital accessibility in Europe“, Kaloyan Kamenov, World Health Organisation (WHO) – „VRI in e-Health“, Adam Kosa, MEP, Hungarian Association of the Deaf and Hard of Hearing – „European Accessibility Policies“, Gordana Kulišić i Tanja Zaninović, The Croatian Regulatory Authority for Network Industries, HAKOM –  “The Role of the national regulatory authority in digital accessibility“, Yasunobu Ishii, Executive Director – „Nippon Foundation Telecommunications Relay Service  Emergency Communications and video relay service in Japan“, Masahito Kawamori, Keio University, Japan, Rapporteur, ITU-T SG16 Q26 – „Standardisation of accessible emergency calls“ te Tea Domin i Zdravka Baštijan, Croatian Association of the Deaf and Hard of Hearing – „WebVRI Platform Slavica“.
Kao društvo postali smo svjesni da nije oštećenje osobe ono što osobu onemogućava u sudjelovanju u aktivnostima, već su to prepreke u našoj/njihovoj okolini. Usprkos svemu tome i usprkos postojanju brojnih zakona i pravilnika koji nalažu da sve što se danas u okolišu gradi i koristi mora biti pristupačno ne samo osobama s invaliditetom već i starijim osobama, roditeljima s malom djecom i svima nama kad se otežano krećemo, prečesto i posvuda i dalje nailazimo na brojne prepreke. Osiguravanje pristupačnosti ponekad traži poduzimanje nekih vrlo jednostavnih zahvata u okolini, kao što je to na primjer korištenje induktivnih petlji, postavljanje video zaslona s informacijama, spuštanje nogostupa, uvođenje zvučne semaforske regulacije, sve su to primjeri koji čine razliku za snalaženje, kretanje ili uopće za funkcioniranje osoba s invaliditetom. Pristupačnost fizičkog okruženja, ali i orijentacija, pristupačna informacija i komunikacija, preduvjet su ostvarivanju ljudskih prava osoba s invaliditetom.

Cjelokupni događaj je simultano prevođen na hrvatski i na međunarodni znakovni, a možete ga pogledati na poveznici: https://www.facebook.com/HrvatskiSavezGluhihINagluhih/videos/672623197498056

Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom okrugli stol su pratili pravobraniteljica Anka Slonjšak i zamjenik pravobraniteljice Darijo Jurišić.

Prilagodba