Međunarodna konferencija protiv seksualnog nasilja

Od 27. do 29. rujna 2019. godine, u Beogradu, održana je Međunarodna konferencija protiv seksualnog nasilja. Organizatori su bili Incest trauma centra Beograd i Europska ženska mreža protiv seksualnog nasilja. Na poziv Ženske sobe, Centra za seksualna prava koji su jedni od su osnivačica Europske ženske mreže protiv seksualnog nasilja, ispred 60 stručnjaka, žrtava nasilja kao i drugih međunarodnih sudionika izlagala je i Anka Slonjšak, pravobraniteljica za osobe sa invaliditetom.
U uvodnom dijelu predstavljena je Europska mreža putem video linka:
https://www.facebook.com/europeanwomensnetwork/videos/525018258299646/
nakon čega se pozdravnom djelu nazočnima obratila predsjednica Europske ženske mreže protiv seksualnog nasilja, Dušica Popadić iz Incest trauma centra Beograd te je uvela sudionike u trodnevnu Konferenciju. Bilo je ukupno 13 sesija tijekom kojih su brojne stručnjakinje i stručnjaci iz čitavog svijeta javno govorili o seksualnom nasilju te otvorili brojna važna pitanja i teme, od prevencije, preko izlaganja samih osoba koje su preživjele seksualno nasilje, direktnog rada s osobama koje su preživjele seksualno nasilje, pa do javnih kampanja.
Više se može pogledati na mrežnoj stranici:
http://reactagainstsexualviolence.org/wp-content/uploads/2019-EWNASV-Belgrade-Conference-Program.pdf

Iz Hrvatske, na konferenciji su izlagali koordinatorica Ženske sobe, dr. sc. Maja Mamula koja je održala dvije prezentacije „Sexual Violence – Unpacking the Contex“ i „Impact of Direct Work with Sexual Abuse Survivors on Helpers“, Goran Arbanas, psihijatar i psihoterapeut na Klinici za psihijatriju Vrapče, s predavanjem „Sexual Abuse against Psychiatric Patients and Psychiatric Patients as Sexual Abuse Offenders“ te Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Republike Hrvatske, Anka Slonjšak, s predavanjem „Women with Disability and Sexual Violence“.

Na konferenciji su predstavljeni brojni modeli kvalitetnog direktnog rada s osobama koje su preživjele seksualno nasilje, razmijenjena su iskustva te naglašena potreba za edukacijom, ali i supervizijom osoba s kojima se radi. Neizmjerno je važno umrežavanje i multisektorska suradnja kao i medijsko objavljivanje koje mora biti u skladu sa etičkim načelima.

Na konferenciji je također predstavljen rad Europske ženske mreže protiv seksualnog nasilja, kao i njezine osnivačke organizacije te organizacije članice.

Više o aktivnostima sa konferencije može se pogledati na mrežnoj stranici Europske ženske mreže protiv seksualnog nasilja www.reactagainstsexualviolence.org

Prilagodba