KVIZ – naučite više o svojim pravima i pristupačnosti na internetu kroz kviz znanja

KVIZ – naučite više o svojim pravima i pristupačnosti na internetu kroz kviz znanja

20. listopada 2021.Kategorije: Novosti

KVIZ – naučite više o svojim pravima i pristupačnosti na internetu kroz kviz znanja

Tijekom sastanka s predstavnicama Fakulteta elektrotehnike i računarstva i Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM), dana 19. listopada 2021. u Uredu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom predstavljena je i Aplikacija KVIZ koja je nastala također u suradnji FER-a I HAKOM-a u okviru Projekta “Pogled u budućnost 2020”.
Aplikaciju KVIZ moguće je pokrenuti na poveznici http://pristupacnost.hakom.hr/
Pravo na pristup informacijskim i komunikacijskim tehnologijama jedno je od osnovnih ljudskih prava prema Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom. No, činjenica je da velik broj osobe zbog određenih teškoća i starijih osoba ima poteškoće pri korištenju informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Ono što je korisniku bez teškoća lijepi dizajn neke internet stranice, starijoj osobe ili korisniku s teškoćama može predstavljati nepremostivu barijeru koja ga dijeli od svakodnevnih vijesti o događanjima u zemlji i svijetu, meteorološkim prililkama ili mu priječi komunikaciju s drugim osobama.
Pokrenite simulacije u kvizu i pogledajte barijere na koje nailaze osobe s poteškoćama vida i motoričkim poteškoćama pri korištenju interneta.

Podijelite ovu objavu s drugima:

Najnovije Objave