Krov nad glavom nije dovoljan: Pravo starijih osoba na primjereno stanovanje

Krov nad glavom nije dovoljan: Pravo starijih osoba na primjereno stanovanje

4. listopada 2022.Kategorije: Novosti

Krov nad glavom nije dovoljan: Pravo starijih osoba na primjereno stanovanje

Zamjenik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Darijo Jurišić sudjelovao je 4. listopada 2022. godine na popratnom online događaju 77. zasjedanja Opće skupštine Ujedinjenih naroda o temi: Krov nad glavom: Pravo starijih osoba na primjereno stanovanje. Uz neovisnu stručnjakinju UN-a za ljudska prava, suorganizatori su bili Odjel za gospodarska i društvena pitanja UN-a, Njemački institut za ljudska prava, AARP, INPEA, te Odbor organizacija civilnog društva za starenje NY.

Na samom početku predstavljeno je posebno izvješće Starije osobe i pravo na primjereno stanovanje neovisne stručnjakinje UN-a za ljudska prava starijih osoba Claudie Mahler. Balakrishnan Rajagopal, posebni izvjestitelj o primjerenom stanovanju, iznio je zapažanja o načinima ostvarivanja odgovarajućeg životnog standarda i načinima ostvarivanja prava na nediskriminaciju u ovom kontekstu. Izvješća stručnjaka komentirao je Michael Kimuhu iz organizacije Mangu Integrated Community Project Kenya iz Kenije, a zaključne napomene dala je Angela Mwai, voditeljica Jedinice za ljudska prava i društvenu uključenost UN-a.

Ovaj događaj usredotočio se na pravo primjerenog stanovanja starijih osoba te rješenja kako se to pravo može unaprijediti i ostvariti. Tijekom izlaganja više puta je istaknuto kako su potrebe starijih osoba često identične s potrebama osoba s invaliditetom, a da ujedno mnoge osobe starije životne dobi žive s nekom vrstom invaliditeta. Kao posebni izazovi prepoznati su slaba informiranost i nepoznavanje vlastitih prava.

Starije osobe su inače najheterogenije od svih dobnih skupina te se njihove potrebe i sklonosti moraju uzimati u obzir. Kako su oni i najbrže rastuća dobna skupina u svijetu, zahtjevi starijih osoba za odgovarajućim smještajem moraju postati prioritet vladama. U svom tematskom izvješću Općoj skupštini za 2022. godinu, neovisna stručnjakinja UN-a o ljudskim pravima starijih osoba, dr. Claudia Mahler, izvijestila je o ostvarivanju prava starijih osoba na primjereno stanovanje i u svom posebnom izvješću donijela preporuke državama i drugim dionicima u cilju ostvarivanja ovog prava za sve starije osobe. Kroz analizu sedam kriterija koje je utvrdio Odbor za ekonomska, socijalna i kulturna prava UN-a ((1) pravna sigurnost, (2) dostupnost usluga, materijala, objekata i infrastrukture, (3) pristupačnost, (4) nastanjivost; (5) cjenovna dostupnost, (6) lokacija i (7) kulturna primjerenost), a koji moraju biti ispunjeni kako bi se osiguralo pravo na primjereno stanovanje iz perspektive osoba starije dobi, identificirane su prepreke za ostvarivanje ovog prava.

Ovo je izvješće na engleskom jeziku dostupno putem poveznice:
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/431/72/PDF/N2243172.pdf?OpenElement

Podijelite ovu objavu s drugima: