Kontinuirana podrška pravobraniteljice provedbi projekta “ADOBE” – ACCESSIBLE TOURISM DESTINATIONS AND SERVICES IN BORDER AREAS

Kontinuirana podrška pravobraniteljice provedbi projekta “ADOBE” – ACCESSIBLE TOURISM DESTINATIONS AND SERVICES IN BORDER AREAS

Dana 3. studenoga 2021. godine održan je radni sastanak projektnih partnera koji sudjeluju u provedbi projekta “ADOBE” – ACCESSIBLE TOURISM DESTINATIONS AND SERVICES IN BORDER AREAS (Pristupačne turističke destinacije i usluge u prekograničnom području). Sastanak je održan putem ZOOM aplikacije, a iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na sastanku je prisustvovao savjetnik pravobraniteljice Mario Burek.
Uvažavajući preporuku pravobraniteljice za osobe s invaliditetom o nužnosti provođenja mjera i aktivnosti kojima će se osigurati pristupačnost turističkih odredišta i usluga, Osječko-baranjska županija i partneri osmislili su i uspješno prijavili projekt u sklopu natječaja za projekte prekogranične suradnje Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014-2020 raspisan početkom 2019. godine. Projekt pod nazivom „ADOBE – pristupačna turistička odredišta i usluge u pograničnim područjima“ proteklih godinu i pol dana zajednički provode Osječko-baranjska županija kao glavni nositelj, Županija Baranja kao partner iz Mađarske te Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom kao podržavajući partner. Provedbom projekta želi se poboljšati pristupačnost turističkih odredišta i usluga u pograničnom području Hrvatske i Mađarske, posebno Osječko-baranjske županije i Županije Baranja te tako omogućiti osobama s invaliditetom uživanje u svim turističkim uslugama na ravnopravnoj osnovi s drugima.
Tijekom održanog online sastanka predstavnici projektnih partnera analizirali su rezultate provedenih aktivnosti, razmijenili iskustva stečena provedbom istih te iznijeli prijedloge o načinu ostvarivanja predstojećih aktivnosti projekta.
U odnosu na provedene aktivnosti, istaknuta su pozitivna iskustva i povratne informacije posjetitelja web stranice projekta, posebno u dijelu koji se odnosi na objavljenu Analizu i studiju pristupačnosti stotinu turističkih odredišta na području Osječko-baranjske županije. Unatoč činjenici da web stranica još uvijek nije u potpunosti funkcionalna, osobe s invaliditetom na temelju do sada objavljenih podataka i spomenute Analize mogu dobiti potpune i relevantne informacije o razini pristupačnosti odredišta koja ih zanimaju (isto se odnosi i na izgrađenu mobilnu aplikaciju). Također, rezultati i preporuke Analize upotrijebljeni su u svrhe nabavke opreme koja će uskoro biti dostupna turistima s invaliditetom te im na taj način omogućiti potpuni doživljaj lokalne turističke ponude (različita pomagala za kretanje, lifteri za krevete, kreveti, aktivna inv. kolica, prijenosne kosine/rampe i dr.).
Prilikom rasprave o provedbi predstojećih aktivnosti poseban naglasak stavljen je na nužnost produljenja trajanja provedbe, obzirom na nepredviđene okolnosti uzrokovane pandemijom koronavirusa i utjecajem koji brojne mjere, ograničenja i zdravstvena ugroza imaju na turistički sektor u cjelini. Slijedom navedenog, zaključno su definirani novi rokovi i detalji provedbe preostalih aktivnosti, a više informacija o dosadašnjim rezultatima projekta može se pronaći putem sljedećih poveznica:
https://adobe-huhr.com/
https://www.facebook.com/adobehuhr/
https://www.instagram.com/adobe_interreg_hu_hr/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.huhr&hl=hr&gl=US