Konferencija „Visokoškolske ustanove: ključ inkluzivnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“

Konferencija „Visokoškolske ustanove: ključ inkluzivnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“

8. prosinca 2021.Kategorije: Novosti

Konferencija „Visokoškolske ustanove: ključ inkluzivnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“

Ured UNICEF-a je s pridruženim partnerskim visokim učilištima u razdoblju od veljače 2020. do prosinca 2021. godine provodio program „Unaprjeđivanje inkluzivnosti inicijalnog obrazovanja odgojitelja djece rane i predškolske dobi“ temeljem sporazuma o suradnji Ureda UNICEF-a za Hrvatsku i Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Program je razvijen u sklopu Nacionalnoga programa Ureda UNICEF-a za Hrvatsku (2017. ˗ 2021.) kao doprinos jačanju nacionalnih kapaciteta za afirmaciju i razvoj visokokvalitetnih, nediskriminacijskih i pristupačnih usluga djeci rane i predškolske dobi u kontekstu ranog predškolskog odgoja i obrazovanja. Osnovni ciljevi programa su:
• unaprjeđivanje kapaciteta sveučilišnih nastavnika na pet visokih učilišta za inkluzivno inicijalno obrazovanje odgojitelja (u konceptualnom i praktičnom smislu) i
• osiguravanje inkluzivnoga okruženja i nastavnih materijala za implementaciju inkluzivnoga inicijalnog obrazovanja odgojitelja na pet visokih učilišta.

Svrha konferencije bila je predstaviti javnosti i raspraviti rezultate projekta „Unaprjeđivanje inkluzivnosti inicijalnog obrazovanja odgojitelja djece rane i predškolske dobi“ koji su uz podršku Ureda UNICEF-a provodili: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (nositelj projekta), Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.
Nakon uvodnih obraćanja: M. Castillo, predstojnice Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, prof. dr.sc Siniša Opića dekana Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr.sc. Dubravke Brezak Stamać, ravnateljice Agencije za odgoj i obrazovanje, Tomislava Paljka, državnog tajnika u Ministarstvu znanosti i obrazovanja te Borisa Miloševića, potpredsjednika Vlade RH, prof. dr. sc. Dejana Bouillet, predstavila je program „Unaprjeđivanje inkluzivnosti inicijalnog obrazovanja odgojitelja djece rane i predškolske dobi“ te njegove ključne rezultate i preporuke.
U okviru navedenog programa nastale su i tri publikacije koje se mogu naći na sljedećim poveznicama:
https://www.unicef.org/croatia/izvjesca/analiza-inkluzivnosti-studijskih-programa
https://www.unicef.org/croatia/izvjesca/kurikul-za-edukatore-sveucilisnih-nastavnika
https://www.unicef.org/croatia/izvjesca/inkluzivno-obrazovanje-odgojitelja-djece-rane-i-predskolske-dobi

U nastavku konferencije bile su organizirane dvije panel rasprave, prva na temu Kako sustav doprinosi inkluzivnom ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju na kojem su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za odgoj i obrazovanje, Agencije za znanost i visoko obrazovanje, Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, dječjeg vrtića te studentica te raspravljali o rezultatima programa u odnosu na institucije i njihove mogućnosti.
U drugoj panel raspravi na temu Kako visokoškolske ustanove mogu unaprijediti inkluzivnost inicijalnog obrazovanja odgojitelja i implementirati preporuke sudjelovali su predstavnici pet fakulteta koji su sudjelovale u provedbi programa UNICEF-a i student.

Inkluzija u predškolskom i školskom okruženju posebice s pogleda na osposobljavanje stručnjaka koji ju provode prvenstveno odgojitelja i učitelja/nastavnika tema je o kojoj se govori već puno godina. Godinama sami odgojitelji i učitelji/nastavnici ukazuju na nedostatnu edukaciju u pogledu inkluzije te potrebnih potpora kako bi se ostvarila u punom smislu te riječi. Stoga ovaj program UNICEF-a te proizašle preporuke i publikacije svakako su još jedan doprinos tome.
Na konferenciji je sudjelovala savjetnica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Lidija Pongrac Vincelj.

Podijelite ovu objavu s drugima: