Konferencija “Sustav podrške za studente s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju u Gradu Zagrebu”

Konferenciju je putem platforme Zoom 9. studenoga 2021. godine organizirala Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom „Zamisli“. Cilj konferencije bio je ukazati na izazove s kojima se susreću djeca s teškoćama u razvoju i studenti s invaliditetom tijekom školovanja. Savjetnica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Branka Meić Salie je u uvodnom izlaganju istaknula postignuća Udruge Zamisli kao nadopune, a vrlo često i zamjene sustava i navela neke od izazova na koje nailaze učenici i studenti s invaliditetom.

Savjetnica pravobraniteljice pohvalila je što Grad Zagreb prepoznaje važnost udruga civilnog društva u osiguranju podrške osobama s invaliditetom koje još uvijek nije osigurana u sustavu. Iako Grad Zagreb prednjači u osiguravanju te podrške, još je uvijek dugi put do ostvarenja cilja inkluzivnog obrazovanja za svu djecu koji nam nalaže Konvencija o pravima osoba s invaliditetom. Posebno je istaknula područje srednjoškolskog obrazovanja koje je najslabija karika cijelog sustava. Neprihvatljivo je da djeca s teškoćama u razvoju zbog arhitektonske nepristupačnosti škola moraju ići u posebne ustanove ili da im je odabir škole ili fakulteta uvjetovan ne njihovim interesima i sposobnostima već time u koju zgradu će moći ući, popeti se na kat ili imati osiguran pristupačan sanitarni čvor. Iako je osiguranje arhitektonske pristupačnosti ustanova čiji su osnivači jedinice lokalne i regionalne samouprave u njihovoj domeni, mnoge boljke sustava nisu tako da one teško da mogu utjecati na neodgovarajuće obrazovne programe koji nisu usklađeni s potrebama tržišta rada ili needuciranost nastavnika na svim razinama za rad s djecom s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Za uspješno obrazovanje djece i mladih s invaliditetom ujedno su vrlo često presudne stvari koje izlaze iz okvira samog nastavnog procesa kao što su osiguravanje prilagođenog prijevoza, asistencije na fakultetu, ali i u studentskom domu. Završno je istaknula i teži položaj studenata s invaliditetom koji nemaju prebivalište u Zagrebu ili ne studiraju na zagrebačkom sveučilištu. Svjetlana Marijon, predsjednica Udruge Zamisli govorila je dugogodišnjem radu Udruge, a posebno se osvrnula na potrebu donošenja Zakona o asistenciji. Predstavnica Grada Zagreba Ines Tolić ukratko je predstavila mjere i aktivnosti koje Grad poduzima kako bi izjednačili mogućnosti i uvjete života osobama s invaliditetom na svim područjima života s posebnim osvrtom na obrazovanje.
Učenica I. gimnazije, Laura Begić, donedavno student Fakulteta političkih znanosti Andrija Tabak te studentica Laura Sočo govorili su o svojim osobnim iskustvima školovanja kao učenika s teškoćama u razvoju odnosno kao studenata s invaliditetom te su potvrdili zapažanja Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom: postojanje prepreka i nesenzibiliziranosti utječe na to da često biraju škole koje su im pristupačne, a veliku ulogu u borbi za njihova prava imaju roditelji.
Prof. dr. sc. Kristina Urbanc sa Studijskog centra socijalnog rada pri Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu predstavila je istraživanja o podršci studentima s invaliditetom iz perspektive samih studenata.

U raspravi je bilo riječi o dugotrajnom boravku studenata u studentskom domu uslijed nepostojanja prilagođenog smještaja, prijevoza i asistencije nakon završetka studija te o potrebi osnaživanja samih studenata i informiranja o njihovim pravima. Savjetnica pravobraniteljice pozvala je studente da se u zaštiti svojih prava obrate pravobraniteljici i upoznaju je s teškoćama i kršenjima prava na koje nailaze kako bi mogla poduzimati mjere na njihovu uklanjanju i unaprjeđenju sustava.

Prilagodba