Konferencija “Preporuke međunarodnih tijela za zaštitu ljudskih prava – implementacija u Hrvatskoj”

Kuća ljudskih prava Zagreb organizirala je 7. listopada online konferenciju “Preporuke međunarodnih tijela za zaštitu ljudskih prava – implementacija u Hrvatskoj” na temu praćenja provedbe preporuka 3. Ciklusa UN-ovog Univerzalnog periodičnog pregleda (UPR) i provedbe preporuka drugih međunarodnih tijela za zaštitu ljudskih prava na temu govora mržnje.

U okviru konferencije održane su dvije panel rasprave koje je pratilo stotinjak sudionika među kojima su bili predstavnici državnih tijela, pravobraniteljskih institucija, organizacija civilnog društva, akademske zajednice i predstavnici diplomatskih predstavništva akreditiranih u Republici Hrvatskoj te pri Ujedinjenim narodima u Genevi.

Konferencija je prepoznata kao prilika za pregled dosad poduzetih aktivnosti u pogledu provedbe Univerzalnog periodičnog pregleda (UPR-a) i u susret očekivanom međuizvješću UN-ovom Vijeću za ljudska prava. Tako je prvi panel bio je usmjeren na preporuke upućene Republici Hrvatskoj u okviru trećeg ciklusa UPR-a te praćenje njihove provedbe u svjetlu među-izvještavanja prema UPR-ovom mehanizmu. Univerzalni periodični pregled koncipiran je kao ciklični proces koji se ponavlja svakih pet godina, a tijekom tog razdoblja država bi trebala učiniti sve što može kako bi do sljedećeg pregleda ispunila preuzete preporuke u praksi. Ishod tog procesa je dokument koji uključuje listu svih preporuka danih svakoj državi nad kojom se provodi pregled te očitovanje te države na svaku od dobivenih preporuka, koje države mogu prihvatiti ili primiti na znanje. S obzirom na to da su države obavezne izjasniti se po pitanju svake preporuke, one su odgovorne i za dalju provedbu prihvaćenih preporuka čime se nastoji ostvariti kontinuirani nacionalni i međunarodni nadzor nad njihovom provedbom. Pregled stanja za svaku državu članicu sastoji se od tri stadija: pripreme za pregled i izvještavanje o dosadašnjoj provedbi preporuka, pregleda stanja ljudskih prava u državi s usvajanjem izvješća o pregledu te provedbe preporuka i srednjoročnog izvještavanja.

Više informacija o preporukama i odgovorima Republike Hrvatske možete pronaći na poveznici:

https://mvep.gov.hr/informacije-za-gradjane-244593/ugovori-dokumenti-i-obrasci/dokumenti/univerzalni-periodicni-pregled-ljudskih-prava/27170

U fokusu drugog panela bila je provedba specifičnih preporuka međunarodnih tijela za zaštitu ljudskih prava koje se odnose na regulaciju i praćenje govora mržnje u Hrvatskoj. O govoru mržnje ponekad se može čuti kako takav govor nije problematičan, već kako predstavlja samo još jedan oblik slobode izražavanja. Međutim, ovo obrazloženje nije utemeljeno, jer govor mržnje predstavlja jedan od rijetkih oblika govora koji nije zaštićen načelom slobode izražavanja i ne treba biti toleriran u javnom prostoru. Štoviše, govor mržnje u javnom prostoru treba aktivno suzbijati kažnjavanjem onih koji ga šire, ali i edukacijom usmjerenom na proizvođače medijskog sadržaja i medijskih publika, kao i suradnjom između regulatornih tijela, organizacija civilnog društva te samih medijskih nakladnika i moderatora sadržaja. Govor mržnje danas je pojavljuje na ulici, na sportskim događanjima i posebno u sadržajima društvenih medija.

Iz institucije Pravobranitelja za osobe s invaliditetom konferenciju je pratio zamjenik pravobranitelja Darijo Jurišić.