Konferencija o usluzi osobne asistencije

Konferencija o usluzi osobne asistencije

5. veljače 2019.Kategorije: Novosti

Konferencija o usluzi osobne asistencije

Dana 5. veljače u organizaciji Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske i Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom te u suradnji s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku održana je „Konferencija o usluzi osobne asistencije“.Cilj Konferencije bio je prikazati dosadašnja iskustva u provođenju usluge osobne asistencije i utvrditi preduvjete za pravni okvir prilikom izradenacrta Zakona o usluzi osobne asistencije koji je najavljen na 3. sjednici Povjerenstva Vlade RH.

S obzirom na neprocjenjivo iskustvo koje su udruge kao pružatelji usluge osobne asistencije te korisnici – osobe s invaliditetom stekliod 2006. do danas, na konferenciji su svojim aktivnim sudjelovanjem doprinijeli kvalitetnim zaključcima i prijedlozima za definiranje parametara za podlogu izrade zakonodavnog okvira.

Kroz plenarna izlaganja Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dalo je prikaz iskustva i razvoja projekta osobnog asistenta, SOIH, HUPT i OSITprikazali su iskustva provođenja usluge osobne asistencije, dugogodišnji korisnik asistencije iznio je konkretne prijedloge iz osobnog iskustva primjene ove usluge, a pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšakje predstavila iskustva praćenja provedbe usluge osobne asistencije iz pozicije nezavisne institucije.
Međunarodni gosti iz Republike Slovenije prikazali su Zakon o osobnoj asistenciji koji je stupio na snagu 1. siječnja 2019., kao i način na koji se ocjenjuje broj potrebnih sati asistencije,detaljno propisanu proceduru procjene potreba i priznavanja prava, iskazano kroz vremensko trajanje potrebne podrške s utvrđenim minimalnim i maksimalnim satima potrebne podrške.

Predstavnica Centra socijalnu skrb prikazalaje prava i usluge iz područja socijalne skrbi.U poslijepodnevnim satima provedene su tri radionice od kojih su prvu moderirali korisnici usluge osobne asistencije, drugu osobni asistenti, a treću voditelji usluge osobne asistencije.

Rasprave kroz radionice su potvrdile brojnepozitivne promjene u životu osoba s invaliditetom, ali i niz teškoća i neujednačenog postupanja u načinu na koji se ova iznimno važna usluga odobrava osobama s invaliditetom, a koji u mnogim slučajevima ne pokrivaju stvarne potrebe za ovim vidom podrške.Bez obzira na kontinuirano povećanje broja korisnika usluge osobne asistencije, na tisuće osoba s invaliditetom unatoč potrebi ne ostvaruje ovu uslugu.Sudionici radionica bili su iznimno aktivni te su svojim osvrtima iznijeli niz prijedloga od kojih će se formirati zaključci i preporuke za radne skupine.

Iz Ureda pravobraniteljice sudjelovale su osim pravobraniteljice, Mira Pekeč-Knežević, zamjenica pravobraniteljice i Vesna Mužina, savjetnica pravobraniteljice.

Podijelite ovu objavu s drugima: