Konferencija: Equality Bodies Tackling Sexual Harassment in the Workplace

Europska mreža tijela za jednakost – Equinet i Regionalni ured UN-a za ljudska prava za Europu, organizirali su u Bruxellesu 24. listopada 2019. godine Konferenciju o postupanjima tijela za jednakost u slučajevima seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu. Konferencija je za svoj prvenstveni cilj imala ukazati na važnost tijela za jednakost u postupcima učinkovitog osmišljavanja i provođenje zakona i politika u borbu protiv seksualnog uznemiravanja. Na konferenciji je u ime Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom sudjelovao zamjenik pravobraniteljice Darijo Jurišić.

Nacionalna tijela za jednakost prepoznati su kao važni čimbenici u postupcima osiguravanja učinkovite provedbe zakona i politika za borbu protiv seksualnog uznemiravanja budući da ih propisi Europske unije predviđaju kao oblike pomoći žrtvama istovremeno ih obvezujući na promicanje ravnopravnosti spolova. Tijela za jednakost to čine kroz oblike izravnog pružanja stručne pomoći žrtvama, ali također i prikupljanjem podataka o slučajevima seksualnog uznemiravanja, sudjelovanjem u istraživanjima, provođenjem vlastitih istraživanja, a sve kako bi se utvrdili nedostaci, uspostavljali kodeksi ponašanja (i u privatnom i u javnom sektoru), izgrađivala partnerstva s civilnim društvom i socijalnim partnerima, izdavale preporuke kreatorima javnih politika, te provodile kampanje i edukacije.

Usvajanjem preporuke Europske unije o standardima tijela za jednakost, ona su prepoznata i priznata kao središnje nacionalne institucije diljem Europske unije za pružanje pomoći žrtvama diskriminacije i uznemiravanja. Stoga njih treba smatrati ključnim partnerima za planiranje i provođenje aktivnosti borbe protiv seksualnog uznemiravanja u Europi.

Konferenciji su prisustvovali brojni predstavnici tijela za jednakost iz velikog broja europskih zemalja, predstavnici akademske zajednice, predstavnici civilnog društva i građanskih inicijativa, ali i žene koje su iznosile vlastita svjedočanstva o svojim proživljavanjima seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu.

Prilikom izlaganja svjedočanstva o slučaju seksualnog uznemiravanja žena s invaliditetom na radnom mjestu, istaknuta je česta dvojba žena s invaliditetom da li takve slučajeve prijaviti tijelima za jednakost, specijaliziranim tijelima za jednakost koja se bave zaštitom prava osoba s invaliditetom ili možda organizacijama civilnog društva. S dobrim razlogom je iznesena predmetna dilema, jer vrlo često tijela za jednakost nemaju potrebna znanja o razumijevanu tematike osoba s invaliditetom, a specijalizirana tijela za jednakost koje se bave osobama s invaliditetom nemaju potrebne kompetencije ili formalna ovlaštenja za postupanja u području radnog prava. Naglašeno je kako je i ovo slučaj u kojem je potrebno predvidjeti, omogućiti i ostvariti međuinstitucionalnu i međusektorsku suradnju.

Prilagodba