Konferencija: Borba protiv sužavanja prostora za djelovanje i stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva u EU

Konferencija: Borba protiv sužavanja prostora za djelovanje i stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva u EU

28. studenoga 2022.Kategorije: Novosti

Konferencija: Borba protiv sužavanja prostora za djelovanje i stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva u EU

Koalicija organizacija civilnoga društva iz Hrvatske (Centar za mirovne studije, Gong, Kuća ljudskih prava Zagreb, Institut za političku ekologiju, Zelena akcija/Friends of the Earth Croatia, Roda – Roditelji u akciji, Savez udruga za autizam Hrvatske, Klubtura i Mreža mladih Hrvatske) organizirala je 24. i 25. studenog 2022. godine online konferenciju pod nazivom Borba protiv sužavanja prostora za djelovanje i stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva u EU. Projekt u okviru kojeg je održana ova konferencija financijski je podržala Civitatis – A philanthropic initiative for democracy and solidarity in Europe.

Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom konferenciju je pratio zamjenik pravobraniteljice Darijo Jurišić.

Cilj konferencije sa sudjelovanjem brojnih međunarodnih panelista iz Poljske, Rumunjske, Madžarske, Slovenije i Hrvatske, kao i panelista iz različitih međunarodnih organizacije (Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA), European Federation of Journalists, Sindikata novinara Hrvatske, SOLIDARNA Zaklade za ljudska prava i solidarnost, Greenpeace, Civil Rights Defenders, European Civic Forum, Civil Liberties Union for Europe i Stefan Batory Foundation) je bilo okupljanja predstavnika civilnoga društva, institucija, akademije i drugih dionika koji rade na borbi protiv sužavanje prostora za djelovanje civilnoga društva te rasprava o aktualnim javnim politikama i drugim događajima, trendovima i perspektivama u stvaranju poticajnog okruženja za civilno društvo.

Održani paneli prvog dana konferencije su se bavili oblicima sužavanje prostora za civilno društvo u više država članica Europske unije i aktualnim SLAPP tužbama kao prilično efikasnog alata koji se koristi protiv novinara, ali i organizacija civilnoga društva i aktivista. Na panelima drugog dana konferencije izlagalo se o mogućnostima institucionalnih i civilnodruštvenih odgovora protiv pokušaja i trendova sužavanja prostora za civilno društvo, a predstavljene su i inicijativama koje žele stvoriti poticajno okruženje za civilno društvo.

Panelisti su nastojali predstaviti situaciju u brojnim država Europske unije, ali i ponuditi rješenja kao odgovore na postupke sužavanja prostora za djelovanje civilnoga
društva. Na temelju izlaganja predstavnika iz različitih okruženja, zaključak je da su trenutni trendovi prisutni na sličan način u svim državama članicama EU i da je danas civilnom društvu znatno teže djelovati na zagovaranju ljudskopravaškog pristupa u rješavanju problema i suočavanju sa suvremenim izazovima.

Podijelite ovu objavu s drugima:

Najnovije Objave