Koje su prepreke zapošljavanju osoba s invaliditetom i kako ih ukloniti

Koje su prepreke zapošljavanju osoba s invaliditetom i kako ih ukloniti

12. prosinca 2022.Kategorije: Novosti

Koje su prepreke zapošljavanju osoba s invaliditetom i kako ih ukloniti

Učilište Studium provodi projekt „Turizam dostupan svima“ u sklopu kojega je dana 9. prosinca 2022. godine organiziran okrugli stol s temom položaja osoba s invaliditetom na tržištu rada i mogućnostima zapošljavanja u turizmu. Okrugli stol održan je u prostorijama Velike županijske vijećnice u Vinkovcima, a iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na istom je sudjelovao savjetnik pravobraniteljice Mario Burek.
Okrugli stol organiziran je povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom i ususret Međunarodnom danu ljudskih prava s ciljem osiguranja jednakosti i poštivanja ljudskih prava i sudjelovanju osoba s invaliditetom u društvu. Na okruglom stolu sudjelovali su predstavnici ustanova, institucija i organizacija civilnog društva koji se kroz svoj rad bave pružanjem usluga, obrazovanjem, osposobljavanjem, zapošljavanjem i radom osoba s invaliditetom. Također, kao gosti koji su sudjelovali u raspravi okruglom stolu prisustvovale su i osobe s invaliditetom, članovi njihovih obitelji, zainteresirani građani te predstavnici medija s područja Vukovarsko-srijemske županije.
Uvodnom raspravom sudionici su iznijeli podatke o broju zaposlenih osoba s invaliditetom u Vukovarsko-srijemskoj županiji, predstavili mjere kojima se potiče zapošljavanje osoba s invaliditetom te ukazali na izazove i prepreke zbog kojih se osobe s invaliditetom teško uključuju na tržište rada, s posebnim osvrtom na posebnosti zapošljavanja u turističkom sektoru.
Savjetnik pravobraniteljice upozorio je kako se osobe s invaliditetom i dalje susreću s brojnim kršenjima prava te diskriminacijom prilikom potrage za zaposlenjem ili tijekom rada.
Posebno je istaknuo diskriminaciju uskratom razumne prilagodbe, kako tijekom natječajnih postupaka, tako i uskratu razumne prilagodbe, načina, uvjeta i organizacije rada.
Upozorio je na diskriminaciju koja se vrlo često ogleda kroz preširoko postavljene uvjete pojedinih natječaja koji ne odgovaraju stvarnim potrebama tog radnog mjesta, ali zbog svoje opsežnosti brojne osobe s invaliditetom se ne mogu prijaviti te im se tako uskraćuje mogućnost da uopće budu kandidati.
Također, ukazano je na još uvijek prečeste diskriminacijske stavove osoba koje obavljaju selekcijske intervjue tijekom kojih fokus stavljaju na invaliditet i eventualna ograničenja koja proizlaze iz invaliditeta, umjesto da fokus bude na potrebe radnog mjesta i radne kompetencije kandidata.
Osim na opisane oblike diskriminacije koji najčešće proizlaze iz neutemeljenih stereotipa i predrasuda koje poslodavci imaju prema osobama s invaliditetom, okupljenima je ukazano i na druge prepreke koje osobama s invaliditetom otežavaju zaposlenje i zadržavanje posla. Prije svega su to nepristupačnost objekata, radnih okruženja, ali i javnih površina te nepristupačnost javnog prijevoza i nepostojanje prilagođenog prijevoza za osobe s invaliditetom.
Zaključno, savjetnik pravobraniteljice istaknuo je pozitivne primjere poslodavaca koji zapošljavaju osobe s invaliditetom prenoseći njihova iskustva o tome na koji način je zapošljavanje osoba s invaliditetom utjecalo na rast njihova posla te stvaranje boljeg i poticajnijeg radnog okruženja.
Tijekom rasprave svih sudionika izneseni su brojni prijedlozi o mjerama i aktivnostima kojima donositelji odluka na svim razinama mogu doprinijeti izjednačavanju mogućnosti osoba s invaliditetom za ravnopravno sudjelovanje na tržištu rada, ali i u svim drugim životnim područjima. Između ostaloga, istaknuta je potreba za boljom povezanošću sustava i bržom razmjenom te dostupnosti informacija važnih za zapošljavanje osoba s invaliditetom.
Okrugli stol zaključen je dogovorom o uspostavljanju aktivnije suradnje lokalnih i regionalnih ustanova, institucija i udruga kojom će se utjecati na podizanje razine svijesti poslodavaca, ali i svih ostalih bitnih dionika u društvu da osobe s invaliditetom ne samo da mogu, žele i imaju pravo raditi, nego oni svojim kvalitetama, sposobnostima i radnim kompetencijama mogu doprinijeti rastu i razvoju svakog posla, proizvoda i usluge u čijem kreiranju i stvaranju dobiju priliku ravnopravno sudjelovati.

Podijelite ovu objavu s drugima: