KOJE SU NADLEŽNOSTI?

Nadležnosti pravobraniteljice

U slučaju kršenja prava osoba s invaliditetom, pravobraniteljica je ovlaštena:

  • tražiti očitovanja
  • obavještavati
  • predlagati mjere
  • davati preporuke
  • upozoravati
  • te zahtijevati izvješća o poduzetom

 

Što ne možemo?

  • Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom vas ne može zastupati na sudu ne može se miješati u tijek sudskih i upravnih postupaka niti mijenjati ili utjecati na rješenja sudskih i upravnih tijela.
  • Pravobraniteljica vas može savjetovati o vašim pravima i načinima na koje ih možete ostvariti, ali nije ovlaštena za pružanje besplatne pravne pomoći niti može za vas pisati podneske, žalbe, prijave i slično. U takvim slučajevima, molimo vas da se obratite uredima državne uprave za opću upravu (pri županijama) koji će vas uputiti na načine ostvarivanja besplatne pravne pomoći, a pravobraniteljicu obavijestite ukoliko naiđete da to pravo iz neopravdanih razloga niste uspjeli ostvariti.
  • Pravobraniteljica ne može za vas ishoditi rješenja koja nisu u skladu sa zakonom niti može za vas intervenirati kako bi neko svoje pravo ostvarili mimo zakona i propisa.
Prilagodba