Kampanja „Je li osobama s invaliditetom u RH primjereno stanovanje lutrija?“

Kampanja „Je li osobama s invaliditetom u RH primjereno stanovanje lutrija?“

10. rujna 2021.Kategorije: Novosti

Kampanja „Je li osobama s invaliditetom u RH primjereno stanovanje lutrija?“

Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH i trinaest nacionalnih saveza osoba s invaliditetom uključenih u 8. centar znanja za društveni razvoj pokrenuli su Kampanju „Je li osobama s invaliditetom u RH primjereno stanovanje lutrija?“ radi donošenja Zakona o socijalnom stanovanju u Republici Hrvatskoj s ciljem ostvarivanja prava osoba s invaliditetom i drugih skupina u nepovoljnom položaju na primjereno stanovanje.
Cilj zagovaranja je osiguravanje dovoljnog broja primjerenih i pristupačnih socijalnih stanova za zadovoljavanje stambenih potreba svih pojedinaca i skupina koji si stanovanje ne mogu osigurati po tržišnim uvjetima.
Kako bi se prikupili podaci o trenutnoj situaciji, sve osobe s invaliditetom mogu ispuniti anketni upitnik kroz koji se želi prikupiti podatke vezane za vlastita iskustvo osiguravanja primjerenog stambenog prostora te subjektivne doživljaje potrebe za donošenjem Zakona o socijalnom stanovanju.
Anketni upitnik dostupan je od 8. do 22. rujna 2021. na sljedećoj poveznici: https://forms.gle/2PhwCZYqkByprBtq7

Podijelite ovu objavu s drugima: