Kako učinkovitije zaštititi prava i izjednačiti mogućnosti osoba s invaliditetom u Požeško-slavonskoj županiji

Kako učinkovitije zaštititi prava i izjednačiti mogućnosti osoba s invaliditetom u Požeško-slavonskoj županiji

6. listopada 2022.Kategorije: Novosti

Kako učinkovitije zaštititi prava i izjednačiti mogućnosti osoba s invaliditetom u Požeško-slavonskoj županiji

Udruga slijepih Pakrac – Lipik organizirala je dana 7. listopada 2022. godine u gradskoj vijećnici kurije Janković u Pakracu tematski skup kojim se željelo predstaviti rad Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom te ukazati na ulogu jedinica lokalne i regionalne samouprave u izjednačavanju mogućnosti osoba s invaliditetom na području Požeško-slavonske županije. Tijekom skupa savjetnik pravobraniteljice Mario Burek održao je predavanje na temu „Institucija pravobranitelja za osobe s invaliditetom i prava osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj“.
Aktivnosti koje provodi Udruga slijepih Pakrac-Lipik već duže od dvadeset godina podižu kvalitetu života osoba s oštećenjem vida s područja cijele Požeško-slavonske županije, ali i šire. Uz provođenje brojnih projekata, organiziranje događanja te pružanje usluga potpore i podrške svojim članovima radi lakšeg uključivanja u svakodnevne životne aktivnosti, Udruga brine i o jačanju svijesti osoba s invaliditetom o načinu zaštite svojih prava te o senzibiliziranju društva i okoline o izazovima s kojima se slijepe osobe s susreću u svakodnevnom životu.
Od otvaranja Područnog ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u Osijeku krajem 2018. godine, Udruga slijepih Pakrac-Lipik kontinuirano surađuje s Uredom te se kroz zajedničke aktivnosti utječe na poboljšanje položaja osoba s invaliditetom na lokalnoj razini.
Kao rezultat uspostavljene suradnje Udruga je organizirala tematski skup na kojemu se okupio velik broj članova udruge, ali i predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave te predstavnika i djelatnika ustanova i institucija koje su važne za svakodnevni život osoba s invaliditetom (CZSS, HZZ, bolnice, domovi za starije i nemoćne, škole, poduzetnički centri, turističke zajednice, policija i dr.).
Na samom početku skupa okupljenima se obratio Stanko Kovačić, predsjednik Udruge slijepih Pakrac-Lipik. Istaknuo je kako unatoč sve većem broju osoba s invaliditetom (na području Požeško-slavonske županije osobe s invaliditetom čine 19% ukupnog stanovništva) još uvijek su prisutne brojne prepreke koje im onemogućavaju sudjelovanje u svakodnevnim životnim aktivnostima. Prisutne je upoznao sa učestalim upitima i pritužbama svojih članova vezano za ostvarivanje prava temeljem invaliditeta, a zbog čega su u udruzi uočili potrebu za organiziranjem ovakvog skupa.
Nakon uvodnog govora predsjednika udruge, savjetnik pravobraniteljice održao je predavanje na temu „Institucija pravobranitelja za osobe s invaliditetom i prava osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj“.
Tijekom predavanja okupljenima su predstavljene nadležnosti, djelokrug i način rada Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom te uloga u zaštiti prava osoba s invaliditetom, a poseban naglasak stavljen je na rad Područnog ureda u Osijeku. Izneseni su primjeri iz prakse rada Ureda pomoću kojih su sudionici upoznati o tome u kojim situacijama i na koji način se mogu obratiti Uredu te koje su aktivnosti koje pravobraniteljica provodi po zaprimljenim obraćanjima. Kroz teorijsko izlaganje i međusobnu komunikaciju sudionicima su predstavljene temeljne promjene koje je u naše društvo unijela Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, pobliže su im se pojasnila prava osoba s invaliditetom i kroz konkretne primjere iz prakse pokušalo ih se osvijestiti o važnosti prihvaćanja i postupanja u skladu sa načelima razumne prilagodbe i univerzalnog dizajna u svim područjima svakodnevnog življenja.
S obzirom na značajan broj predstavnika ustanova i institucija, savjetnik pravobraniteljice istaknuo je kako velika odgovornost i obveza osiguranja jednakih mogućnosti za osobe s invaliditetom leži upravo na jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Stoga je tijekom izlaganja iznio primjere dobre prakse iz pojedinih lokalnih sredina koji mogu biti putokaz i smjernice na koji način poboljšati položaj osoba s invaliditetom u Požeško-slavonskoj županiji.
Govoreći o mjerama i aktivnostima kojima donositelji odluka na lokalnoj i regionalnoj razini mogu doprinijeti uklanjanju prepreka koje otežavaju svakodnevicu osoba s invaliditetom, savjetnik pravobraniteljice predložio je donošenje lokalnih strateških dokumenata utemeljenih na stvarnim potrebama i prijedlozima osoba s invaliditetom, predložio je uključivanje osoba s invaliditetom u procese donošenja odluka i osmišljavanje projekata, upozorio je na obvezu osiguranja pristupačnosti svih javnih površina i objekata uz preporuku korištenja sredstava dostupnih kroz različite natječaje (npr. MHB, EU fondovi, i dr.) te primjenom načela univerzalnog dizajna. Poseban naglasak stavljen je na mjere za osiguranje pristupačnog prijevoza za osobe s invaliditetom, a na kraju izlaganja istaknuta je važnost i značaj organizacija civilnog društva koje djeluju u korist osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju te je stoga predloženo da općine, gradovi i županija u njima prepoznaju prvenstveno partnere s kojima će otvoreno surađivati i pružati im podršku u radu.
Nakon održanog predavanja uslijedila je otvorena rasprava i razmjena iskustava tijekom koje su izneseni brojni prijedlozi koji će svima koji su sudjelovali na ovom skupu pomoći da svatko u svom području djelovanja doprinese poboljšanju položaja osoba s invaliditetom u društvu.

Podijelite ovu objavu s drugima: