Kako povećati digitalnu vidljivost europskih tijela za jednakost

Kako povećati digitalnu vidljivost europskih tijela za jednakost

Od 28. lipnja do 01. srpnja 2022. godine u Beču su se održavale aktivnosti radne skupine Equineta zadužene za razvoj komunikacijske strategije i prakse. Prva dva dana provodio se edukacijski trening „Online Presence of Equality Bodies“, a treći dan održan je sastanak članova radne skupine. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na svim aktivnostima kao član radne skupine sudjelovao je savjetnik pravobraniteljice Mario Burek.
Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom postao je u rujnu 2015. godine punopravni član Europske mreže tijela za jednakost (Equinet). Članstvo u Mreži obuhvaća brojne aktivnosti usmjerene na izgradnju kapaciteta njezinih članica kroz međusobnu razmjenu iskustava. Rad u Mreži odvija se kroz radne grupe, seminare, klastere te razmjenu i prikupljanje informacija o radu i načinu rješavanja slučajeva diskriminacije. Radnu skupinu zaduženu za razvoj komunikacijske strategije i prakse čine predstavnici neovisnih tijela koja se bave pitanjima jednakosti i nediskriminacije u cijeloj Europi.
Edukacijski trening „Online Presence of Equality Bodies“ poslužio je članovima radne skupine kako bi ojačali stručne kapacitete i stekli nova znanja koja će doprinijeti učinkovitijem podizanju razine svijesti društva o važnosti jednakosti, pomoći u suzbijanju diskriminacije te doprinijeti učinkovitijoj zaštiti i ostvarivanju ljudskih prava.
Stečena znanja i vještine koristiti će se prilikom osmišljavanja i kreiranja web stranica i društvenih mreža, kako u tehničkom, tako i u sadržajnom smislu, sve s ciljem poboljšanja digitalne vidljivosti tijela za jednakost na način koji će osigurati da informacije o načinu ostvarivanja i zaštite prava, informacije o zaštiti od diskriminacije i općenito korisne informacije za zaštitu temeljnih ljudskih prava budu jasne, pristupačne i dostupne svim građanima i organizacijama.
Uz edukacijski trening predstavnici europskih tijela za jednakost posjetili su izložbu kojom se obilježava 30. obljetnica Austrijskog Pravobranitelja za jednako postupanje. Izložba naziva „JETZT IM RECHT! Wege zur Gleichbehandlung“ („SAD SAM U PRAVU! Putevi do jednakog postupanja“) na originalan, jasan i zanimljiv način – kroz stripove, intervjue, fotografije, originalne dokumente, svjedočanstva žrtava diskriminacije, stručnjaka, aktivista, ali i onih koji su počinili diskriminaciju – prikazuje različite slučajeve austrijskog pravobranitelja te na taj način posjetiteljima omogućuje razumijevanje situacija diskriminacije i povezane borbe za jednakost iz različitih perspektiva.
Tijekom sastanka održanog dana 01. srpnja članovi radne skupine izmijenili su iskustva iz svojih organizacija iznoseći najveće izazove, uspjehe i primjere dobre prakse u proteklom razdoblju. S tim u vezi, savjetnik pravobraniteljice prisutne je upoznao sa detaljima i rezultatima pojedinih aktivnosti i projekata u kojima sudjeluje Ured pravobraniteljice, a primjeri dobre prakse iz drugih država poslužiti će kao poticaj za pokretanje sličnih inicijativa i u Republici Hrvatskoj (različite kampanje za podizanje razine svijesti o pravima osoba s invaliditetom, pozitivni propisi kojima se u praksi provode odredbe Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i dr.).