Kako i zašto je potrebno povećati digitalnu vidljivost europskih tijela za jednakost

Kako i zašto je potrebno povećati digitalnu vidljivost europskih tijela za jednakost

29. ožujka 2023.Kategorije: Novosti

Kako i zašto je potrebno povećati digitalnu vidljivost europskih tijela za jednakost

Dana 29. ožujka 2023. godine održan je sastanak radne skupine Equineta zadužene za razvoj komunikacijske strategije i prakse. Sastanak je održan putem videokonferencije i web platforme ZOOM, a iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na sastanku su kao članovi radne skupine sudjelovali savjetnica pravobraniteljice Branka Meić Salie i savjetnik pravobraniteljice Mario Burek.
Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom od rujna 2015. godine je punopravni član Europske mreže tijela za jednakost (Equinet). Članstvo u Mreži obuhvaća brojne aktivnosti usmjerene na izgradnju kapaciteta njezinih članica kroz međusobnu razmjenu iskustava. Rad u Mreži odvija se kroz radne grupe, seminare, klastere te razmjenu i prikupljanje informacija o radu i načinu rješavanja slučajeva diskriminacije. Radnu skupinu zaduženu za razvoj komunikacijske strategije i prakse čine predstavnici neovisnih tijela koja se bave pitanjima jednakosti i nediskriminacije u cijeloj Europi.
Jedna od aktivnosti ove radne skupine tijekom 2022. godine (lipanj/srpanj) bio je edukacijski trening „Online Presence of Equality Bodies“ koji je poslužio članovima radne skupine kako bi ojačali stručne kapacitete i stekli nova znanja koja će doprinijeti učinkovitijem podizanju razine svijesti društva o važnosti jednakosti, pomoći u suzbijanju diskriminacije te doprinijeti učinkovitijoj zaštiti i ostvarivanju ljudskih prava.
Nastavno na navedenu edukaciju, dana 29. ožujka 2023. godine članovi radne skupine održali su sastanak tijekom kojega su iznijeli svoja iskustva o tome na koji način su stečene vještine i znanja doprinijele poboljšanju digitalne vidljivosti njihovih organizacija. Posebno su zanimljivi bili primjeri organizacija koje su nakon održane edukacije pristupile potpunom redizajnu ili izradi novih web stranica (npr. tijela za jednakost u Sloveniji, Austriji i Latviji) s ciljem poboljšanja digitalne vidljivosti tijela za jednakost na način koji će osigurati da informacije o načinu ostvarivanja i zaštite prava, informacije o zaštiti od diskriminacije i općenito korisne informacije za zaštitu temeljnih ljudskih prava budu jasne, pristupačne i dostupne svim građanima i organizacijama. Također, tijekom sastanka je provedena rasprava i razmjena iskustava tijekom koje su izneseni primjeri dobre prakse, ali i izazovi s kojima se tijela za jednakost susreću prilikom osmišljavanja i kreiranja web stranica i društvenih mreža, kako u tehničkom, tako i u sadržajnom smislu.
Zaključno, tijekom sastanka su podijeljeni radni zadaci u odnosu na predstojeće aktivnosti radne skupine te su izneseni prijedlozi za izradu plana rada za 2024. godinu.

Podijelite ovu objavu s drugima: