Jednaka prava-jednake plaće-jednake mirovine

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, održala je 24. studenog 2020. završnu konferenciju EU projekta “Jednaka prava – jednake plaće – jednake mirovine” – Širenje opsega implementacije akcija i zakonskih standarda rodne ravnopravnosti s ciljem dostizanja rodne ravnopravnosti i sprječavanja siromaštva u Hrvatskoj.
Konferencija je održana u mjesecu studenom u kojem se obilježava i Dan jednakih plaća (EU equal pay day). Ove godine taj dan je bio 10. studeni, od kojeg datuma se simbolično računa da u prosjeku žene, za razliku od svojih muških kolega, do kraja kalendarske godine više ne primaju plaću jer rade “besplatno“. Rodni jaz u plaćama, po najnovijim podacima Eurostata, u ovoj godini u EU-27 iznosi 14,1,%. Projekt “Jednaka prava – jednake plaće – jednake mirovine” financira Europska komisija temeljem REC (Rights, Equality and Citizenship) programa, a cilj je podizanje svijesti o društvenom problemu jaza u plaćama i mirovinama između muškaraca i žena, kako bi se smanjio rizik siromaštva za žene u Hrvatskoj. Kroz projekt su, temeljem istraživanja i analiza, dobivena nova znanja usmjerena boljem razumijevanju uzroka i posljedica jaza u plaćama i mirovinama, kreirani su edukacijski programi, kao i standardi i mjere za smanjivanje jaza u plaćama i mirovinama, temeljem kojih će se i nadalje osvješćivati o ovoj problematici. Projekt se provodi od 1. listopada 2018. do 31. prosinca 2020.
Nositeljica projekta je Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, a partneri su: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, CESI-Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Sindikat umirovljenika Hrvatske i Institut za ravnopravnost žena i muškaraca (Belgija) te državna tijela koja daju potporu su: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo pravosuđa i uprave i Državni zavod za statistiku. (Izvor:https://www.prs.hr/cms/post/219).
Završnoj online konferenciji iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom prisustvovala je savjetnica pravobraniteljice Andreja Makar.

Prilagodba