Povodom Međunarodnog dana žena Pravobranitelja za osobe s invaliditetom podsjeća na važnost sudjelovanja žena s invaliditetom u javnom i političkom životu. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 10. siječnja 2024. godine broj žena s invaliditetom je 274.227 što iznosi 43,5% ukupnog broja osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj.

Istraživanje koje je proveo Europski forum osoba s invaliditetom (EDF – European Disability Forum) pokazalo je da više od polovice ispitanih žena s invaliditetom u Europskoj uniji ne sudjeluje u građanskim i političkim pokretima. Kao uzrok tome žene s invaliditetom navode previše prepreka, nedostatak podrške, gubitak vjere da će se nešto promijeniti i postići, skup i težak život osoba s invaliditetom, nedovoljno asistencije , nedostatak prijevoza, nedostatak interesa među političarima te razne oblike diskriminacije i predrasuda prema osobama s invaliditetom. Ispitanice su posebno istaknule da su žene s invaliditetom nemaju vremena niti kapaciteta za sudjelovanje u javnom i političkom životu.

Žene s invaliditetom u Hrvatskoj opterećene su ostvarivanjem svojih egzistencijalnih prava pri čemu je pravo glasa zanemareno, a često ne vide vezu između političke aktivnosti i svakodnevnog života niti vjeruju da kroz političko djelovanje mogu unaprijediti svoj položaj u društvu. Premda utjecaj na donošenje odluka kroz prizmu roda i invaliditeta ima veliku vrijednost za cijelo društvo. Zbog toga posebno pozivamo političke stranke da potiču uključivanje žena s invaliditetom i stavljaju ih na izborne liste posebno vodeći računa o dodatnoj podršci koju im je potrebno osigurati kako bi se izjednačile njihove mogućnosti sa ženama bez invaliditeta.

Kao i u Europi tako i u Hrvatskoj žene s invaliditetom najviše sudjeluju u radu udruga, zagovaranju svojih prava te podizanju razine svijesti cjelokupnog društva. Ne postoje pouzdani podaci o tome koliko žena s invaliditetom sudjeluje u političkom životu na raznim razinama. Međutim, rijetke žene s invaliditetom koje su aktivne u političkom životu potiču druge žene s invaliditetom na političko djelovanje i osnažuju ih. Sama njihova prisutnost ne mjestima gdje se donose političke odluke ujedno je jasna poruka donositeljima odluka da u svim aktima i javnim politikama koje se donose ne zaborave njihov utjecaj na osobe s invaliditetom.

Stoga neka i ovogodišnje obilježavanje Međunarodnog dana žena bude svima poruka i poticaj na veće uključivanje žena s invaliditetom jer samo ako su uključene mogu djelovati na uklanjanju prepreka i tako društvenu zajednicu učiniti boljom i naprednijom.