Javno izlaganje Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu

U organizaciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u Zagrebu je u prostorima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije 22. kolovoza održano javno izlaganje
Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu. Izlaganju su prisustvovali predstavnici nadležnog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, te predstavnici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Agencije za obalni linijski pomorski promet, Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH, Jadrolinije Rijeka, Rapske
plovidbe d.d. i Udruge „Mare Nostrum“.

Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom izlaganju su prisustvovali i u raspravama sudjelovali pravobraniteljica Anka Slonjšak i zamjenik pravobraniteljice Darijo Jurišić.
Tijekom izlaganja istaknuto je kako se usvajanjem ovog zakonskog prijedloga osigurava povlašteni prijevoz osoba s invaliditetom i prijevoz djece s teškoćama u razvoju putničkim brodovima na način da se te kategorije osoba Zakonom utvrđuju kao posebnim kategorijama korisnika prava na prijevoz bez naplate. Osim toga, predmetni prijedlog sadržava i prekršajne odredbe za slučajeve zlouporabe prava na povlašteni prijevoz, te istodobno stvara pretpostavke za kontrole korištenja. Ovom novelom Zakona još se propisuju mogućnosti gradnje namjenski građenih brodova u vlasništvu Agencije za obalni linijski pomorski promet uz financiranje sredstvima Europske unije.

Najviše rasprave vezano za predmetni prijedlog Zakona bilo je o načinima provedbe i oblicima kontrola ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u
razvoju. Pravobraniteljica je istaknula potrebu da se iskoristi situacija u kojoj su sada u postupcima savjetovanja sa zainteresiranom javnosti dva zakona koja reguliraju ovu tematiku – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu i Zakon o izmjeni Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu. Pravobraniteljica je istaknula i potrebu da se zbog obuhvaćanja osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju s različitim vrstama invaliditeta ujednači pristup i načini dokazivanja statusa osobe s invaliditetom sukladno Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom i sukladno Uredbi o metodologijama vještačenja. Posebno je istaknuto kako se zbog straha od zloupotreba ne smiju ne osiguravati povlastice, nego trebaju i moraju razviti efikasni sustavi kontrola.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o ovom prijedlogu biti će otvoreno do ponedjeljka, 2. rujna 2019. godine, a može se pronaći na poveznici e-Savjetovanja:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=11579

Prilagodba