Javni poziv za iskaz interesa za obavljanje posla suradnika u provođenju istraživanja

Javni poziv za iskaz interesa za obavljanje posla suradnika u provođenju istraživanja

1. listopada 2020.Kategorije: Novosti

Javni poziv za iskaz interesa za obavljanje posla suradnika u provođenju istraživanja

Hrvatski pravni centra (HPC) objavio je Javni poziv za iskaz interesa za obavljanje posla suradnika u provođenju istraživanja na EU projektu “ARVID – Bolji pristup pravima iz Direktive o žrtvama za osobe s invaliditetom“.

Hrvatski pravni centra (HPC) objavio je Javni poziv za iskaz interesa za obavljanje posla suradnika u provođenju istraživanja na EU projektu “ARVID – Bolji pristup pravima iz Direktive o žrtvama za osobe s invaliditetom“.

EU projekt ARVID – Unapređenje pristupa osoba s invaliditetom pravima zajamčenima Direktivom o žrtvama (eng. Advancingaccess to Rights under Victims’ Directive for PersonswithDisabilities) je projekt koji je financiran sredstvima Programa za pravosuđe Europske unije. Projekt se provodi tijekom tijekom 2020. i 2021. godine u Hrvatskoj i Sloveniji. Sudionici i partneri na projektu su Hrvatski pravni centar, Ministarstvo pravosuđa, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima i Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom iz Hrvatske, te Mirovni institut i ALTRA- Commite for InovationinMentalHealth iz Slovenije.

Javnim pozivom se traže suradnici koji bi tijekom listopada i studenoga provodili polustrukturirane intervjue s osobama s invaliditetom koje su sudjelovale u sudskim procesima kao žrtve kaznenih djela. Više informacija možete pronaći na poveznici:

https://www.hpc.hr/2020/09/30/objavljen-poziv-za-iskaz-interesa-suradnika-intervjuera-u-okviru-projekta-arvid-bolji-pristup-pravima-iz-direktive-o-zrtvama-za-osobe-s-invaliditetom/

Podijelite ovu objavu s drugima: