JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM SLUŽBENIKA

U DRŽ. SLUŽBU 2021.

14.01.2022. – RJEŠENJE O PRIJMU u državnu službu na neodređeno vrijeme za HELENA PODOLŠAK – u Ured pravobranitelja za osobe s invaliditetom, Služba za opće poslove, radno mjesto u Zagrebu,:  administrativni tajnik/ca pravobranitelja za osobe s invaliditetom.

Javni natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 130. od 1. prosinca 2021. godine.

NAPOMENA

– dostava Rješenja svim kandidatima koji su sudjelovali u ovom postupku povodom javnog natječaja smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na mrežnoj (web) stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

10.09.2021. – RJEŠENJE O PRIJMU u državnu službu na neodređeno vrijeme za KLARA BABIĆ – u Ured pravobranitelja za osobe s invaliditetom, Služba za stručne poslove, Područni ured u Rijeci na radno mjesto,:  stručni suradnik/ica za pravne poslove.

Javni natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 68. od 23. lipnja 2021. godine.

NAPOMENA

– dostava Rješenja svim kandidatima koji su sudjelovali u ovom postupku povodom javnog natječaja smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na mrežnoj (web) stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

Prilagodba