JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM SLUŽBENIKA

U DRŽ. SLUŽBU 2020.

11.11.2020. – Rješenje o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme za Tatjanu Kukec– u Ured pravobranitelja za osobe s invaliditetom, Služba za stručne poslove, Područni ured u Osijeku na radno mjesto,: – stručni suradnik/ica za pravne poslove.

Javni natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 103. od 18. rujna 2020. godine.

NAPOMENA

dostava Rješenja svim kandidatima koji su sudjelovali u ovom postupku povodom javnog natječaja smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na mrežnoj (web) stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

NAPOMENA:

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa, neposredno ili poštom na adresu: Savska cesta 41/3, 10000 Zagreb (zadnji dan za prijavu je 13. veljače 2020. do 24h)

Prilagodba