JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM SLUŽBENIKA

U DRŽ. SLUŽBU 2019.

RJEŠENJE o prijmu u drž. službu na određeno vrijeme

19.02.2019. – RJEŠENJE O PRIJMU u državnu službu na određeno vrijeme za PETRA BARTOLIĆ – u Ured pravobranitelja za osobe s invaliditetom, Služba za opće poslove na radno mjesto: – administrativni tajnik pravobranitelja za osobe s invaliditetom u Službi za opće poslove. Oglas je objavljen dana 4. siječnja 2019.
NAPOMENA
– dostava Rješenja svim kandidatima koji su sudjelovali u ovom postupku povodom Oglasa smatra se obavljenom istekom osmog dana (27. veljače 2019.) od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

Accessibility