JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM SLUŽBENIKA

U DRŽ. SLUŽBU 2019.

Plan prijema u državnu službu u Uredu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2019. godinu

Na temelju članka  43. stavka 2. točke c) Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – OUSRH i 61/17), uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija, klasa: 100-01/19-01/11, urbroj: 513-05-01-19-2 od 6. veljače 2019. godine, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom donosi  Plan prijma u državnu službu u Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2019. godinu, koji je te objavljen u „Narodnim novinama“, broj 20/2019. od 27.2.2019.

Prilagodba