Javni natječaj za prijam u državnu službu – mjesto rada Rijeka

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom raspisala je Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto: STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE – 1 izvršitelj/ica – mjesto rada Rijeka

Dana 23. lipnja 2021. Javni natječaj objavljen je u službenom listu „Narodne novine“, u oglasnom dijelu. Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, Savska cesta 41/3, 10 000 Zagreb, s naznakom „za Javni natječaj“.

Uvjeti javnog natječaja preuzmite su ovdje.

Prilagodba