Javna rasprava „Zakonodavna regulativa koja potiče socijalnu inkluziju“

Javna rasprava „Zakonodavna regulativa koja potiče socijalnu inkluziju“

20. studenoga 2023.Kategorije: Novosti

Dana 17. studenog 2023. godine u organizaciji Centra za inkluziju Šibenik održana je u Šibeniku javna rasprava „Zakonodavna regulativa koja potiče socijalnu inkluziju“. Ideja javne rasprave bila je okupiti predstavnike različitih dionika (državne i nedržavne pružatelje usluge organiziranog stanovanja, predstavnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, akademske zajednice i Pravobranitelja za osobe s invaliditetom) radi rasprave i razmjene mišljenja o utjecaju nove zakonodavne regulative, prvenstveno Zakona o osobnoj asistenciji i Zakona o inkluzivnom dodatku, na socijalnu uključenost osoba intelektualnim teškoćama koje koriste uslugu organiziranog stanovanja.

Usluga organiziranog stanovanja, koja je do donošenja Zakona o osobnoj asistenciji bila jedina socijalna usluga koja je omogućavala sustavnu podršku životu u zajednici o neovisnom življenju za osobe s invaliditetom, ujedno je nacionalnim strateškim dokumentima prepoznata kao ključna usluga u procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije. Međutim, kako je istaknulo više izlagača, usluga organiziranog stanovanja koju pružaju nedržavni pružatelji usluge za oko četiristo korisnika, nalazi se na granici održivosti, a ujedno je zbog postojećih uvjeta upitno ostvarenje svrhe i cilja ove usluge. Jedan od uzroka su nedostatna financijska sredstva koja se isplaćuju nedržavnim pružateljima usluge i kojima je moguće pokriti isključivo osnovne troškove stana, hrane i jednim dijelom troškove stručnog tima, dok se mala ili nikakva sredstva stignu izdvojiti za njihove socijalne, radne, kulturne, obrazovne, rekreacijske i druge potrebe. Drugi problem je činjenica da su korisnici usluge organiziranog stanovanja, ukoliko se zaposle, dužni u pravilu cijelim iznosom mjesečne plaće sudjelovati u podmirenju cijene usluge. Navedena obveza odvraća korisnike od traženja zaposlenja a ujedno im, ako se ipak zaposle, ne ostavlja ništa sredstava za zadovoljenje  različitih individualnih potreba i uključenost u zajednicu. Iako je Zakonom o inkluzivnom dodatku i Zakonom o osobnoj asistenciji bilo moguće ispraviti navedene okolnosti koje izravno nepovoljno utječu na ostvarenje svrhe i cilja usluge organiziranog stanovanja, korisnici ove usluge se izrijekom isključeni od mogućnosti ostvarivanja prava propisnih spomenutim zakonima.

Zaključci javne rasprave u kojoj su sudjelovali/e Marija Alfirev, ravnateljica Centra za socijalnu inkluziju Šibenik, Antonio Milinović, mag. novinarstva i odnosa s javnošću, prof. dr. sc. Daniela Bratković, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Bojana Rozman, predsjednica Saveza udruga pružatelja usluge organiziranog stanovanja, korisnici udruge organiziranog stanovanja, Maja Karaman Grbavac, savjetnica pravobranitelja za osobe s invaliditetom iz Područnog ureda Split, te predstavnici drugih tijela i organizacija, podržavaju prijedlog Centra za socijalnu inkluziju Šibenik da korisnici usluge organiziranog stanovanja budu izjednačeni s osobama s invaliditetom koji žive u zajednici u pogledu prava koja su uređena Zakonom o inkluzivnom dodatku i Zakonom o osobnoj asistenciji.

Podijelite ovu objavu s drugima: