Javna prezentacija projekta „Unapređenje sustava podrške iz perspektive žrtava kaznenih djela“

Javna prezentacija projekta „Unapređenje sustava podrške iz perspektive žrtava kaznenih djela“

27. veljače 2019.Kategorije: Novosti

Javna prezentacija projekta „Unapređenje sustava podrške iz perspektive žrtava kaznenih djela“

U Zagrebu je 27. veljače na Pravnom fakultetu održana javna prezentacija rezultata međunarodnog projekta „Unapređenje sustava podrške iz perspektive žrtava kaznenih djela – VICATIS“ financiranom iz programa za pravosuđe Europske unije, usmjerenog na unapređenje implementacije Direktive 2012/29/EU.
U Zagrebu je 27. veljače održana javna prezentacija rezultata projekta „Unapređenje sustava podrške iz perspektive žrtava kaznenih djela – VICATIS“. Radi se o međunarodnom projektu koji je financiran iz programa za pravosuđe Europske unije, usmjerenog na unapređenje implementacije Direktive 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. (Direktive o žrtvama). Koordinator projekta je bio Hrvatski pravni centar, a partneri: Ministarstvo pravosuđa i Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Patent Asssociation (iz Mađarske), Centre for Legal Research (iz Rumunjske), te Association for Nonviolent Communication i Peace Institute (iz Slovenije). Predstavljanju rezultata projekta prisustvovao je zamjenik pravobraniteljice Darijo Jurišić.
Povod provedbe projekta bili su zaključci izvješća koja su se bavila Direktivom o žrtvama, a koja su objavljena na razini Europske unije i kojima je ukazano na važnost pružanja primjerenih, pravovremenih i individualiziranih informacija žrtvama kaznenih djela. U svim izvješćima ostvarivanje prava na informacije prepoznato je kao ključni preduvjet za informirano sudjelovanje žrtve u kaznenom postupku, te za osiguranje punog pristupa relevantnim službama i dostupnim uslugama. Iako danas u Hrvatskoj postoji sustavni pristup osiguravanja podrške žrtvama i svjedocima, činjenice da odjeli za podršku još uvijek ne postoje na svim županijskim sudovima i da je veliki problem predstavljaju rasprostranjenost i koncentracija ovakve vrste podrške ukazuju da na tome još treba aktivno raditi. Tijekom predstavljanja rezultata projekta istaknuto je i kako je za ovaj sustav od velike važnosti angažman organizacija civilnog društva, posebice u onim područjima gdje još nisu osnovani odjeli za podršku pri županijskim sudovima. U provedbi projekta su bili angažirani i predstavnici Udruge za samozastupanje koji su dio informativnih sadržaja o podrški pripremili u formatu jednostavnom za čitanje (engl. easy to read format). Naime, format jednostavan za čitanje (engl. easy to read format) obuhvaća jezičnu i grafičku prilagodbu teksta namijenjenog osobama s poremećajem koji izaziva poteškoće u čitanju i razumijevanju teksta (osobe s disleksijom i ostalim poteškoćama čitanja, osobe s intelektualnim poteškoćama, osobe s neuropsihijatrijskim poremećajima, prelingvalno gluhe osobe, gluhoslijepe osobe, osobe s afazijom, demencijom i dr.).
U sklopu projekta metodom polustrukturiranog intervjua na uzorku žrtava kaznenih djela i prekršaja (nasilja u obitelji) provedeno je empirijsko istraživanje koje je dostupno na poveznici:
https://www.hpc.hr/wp-content/uploads/2018/07/VICATIS-Istrazivacko-izvjesce-Hrvatska.pdf

Podijelite ovu objavu s drugima: