Izvješće Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2019. godinu

Izvješće Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2019. godinu

2. travnja 2020.Kategorije: Novosti

Izvješće Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2019. godinu

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak predala je Hrvatskom saboru Izvješće o radu Pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2019. godinu. Izvješće je pregled stanja prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u hrvatskom društvu.

U Registru osoba s invaliditetom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na dan 23. siječnja 2020. registrirano je ukupno 496.646 osoba s invaliditetom. Osobe s invaliditetom i dalje su u povećanom riziku od siromaštva, čemu pridonosi niska obrazovna struktura, neusklađenost obrazovanja s potrebama tržišta rada, slabi udjel među zaposlenima, niska primanja iz rada i mirovina, a naknade namijenjene uključivanju u život zajednice pretežno se koriste za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba.

U 2019. godini Pravobraniteljici se obratilo 2.172 građanina što je za 12% obraćanja više u odnosu na 2018. godinu. Razmatrajući zaprimljene pritužbe i ostale predstavke Pravobraniteljica je imala 3.398 postupanja od kojih posebno ističemo 410 pojedinačne i općenitih preporuka upućenih nadležnim ministarstvima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i drugim pravnim osobama.

U 2019. godini otvoren je i započeo radom Područni ured Split za područja Splitsko-dalmatinske, Zadarske, Dubrovačko-neretvanske i Šibensko-kninske županije te je osiguran prostor za novi Područni ured u Rijeci za koji se početak rada planira tijekom jeseni 2020. godine. U 2018. godini započeo je radom Područni ured Osijek koji pokriva područje Slavonije, Baranje i Srijema.

Mišljenja smo kako je u 2019. godini došlo do neznatnih kvalitetnih pomaka u politikama usmjerenim prema osobama s invaliditetom. Posebno je vidljiv nedostatak sustavnih rješenja usmjerenih na posebne kategorije osoba s invaliditetom, kao što su osobe s mentalnim i intelektualnim oštećenjima, osobe s autizmom, roditelji s invaliditetom, djeca s teškoćama u razvoju najranije dobi.

Izvješće Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2019. možete u cijelosti preuzeti i pročitati ovdje ili sažetak ovdje.

Podijelite ovu objavu s drugima:

Najnovije Objave