Izrada smjernica za razvoj parasporta u Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji

Izrada smjernica za razvoj parasporta u Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji

7. travnja 2022.Kategorije: Novosti

Izrada smjernica za razvoj parasporta u Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji

Hrvatski paraolimpijski odbor izradio je Strategiju razvoja Hrvatskog parasporta 2022.-2030., utvrdivši tako strateške ciljeve razvoja hrvatskog parasporta. Kao jedan od ciljeva navodi se i unaprjeđenje cjelokupnog sustava, ustroja i organizacije parasporta u Republici Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na regionalnu i lokalnu razinu. Radi ostvarivanja tog, ali i svih ostalih strateških ciljeva, na radnom sastanku održanom u Osijeku okupili su se predstavnici i stručnjaci institucija, ustanova i organizacija zaduženih za razvoj sporta na području Osijeka i Osječko-baranjske županije (Grad Osijek, HPO, Zajednica športskih udruga grada Osijeka, Zajednica športskih udruga OBŽ, Kineziološki fakultet Osijek, Područni ured POSI Osijek).
Tijekom sastanka su predstavljeni glavni ciljevi Strategije te je predstavljeno trenutno stanje parasporta u Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji. Uzimajući u obzir predstavljene podatke i informacije, izneseni su konkretni prijedlozi mjera i aktivnosti koje je potrebno poduzeti kako bi se parasport na tom području podigao na višu razinu.
Savjetnik pravobraniteljice predstavio je primjere dobre prakse iz drugih sredina te ukazao predstavnicima lokalne i regionalne vlasti na najčešće prepreke s kojima se susreću osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju prilikom pokušaja uključivanja u sportske aktivnosti. Također, predložio je konkretne mjere i aktivnosti kojima se treba omogućiti uključivanje većeg broja djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba u sportske aktivnosti, prije svega podizanjem razine svijesti o važnosti bavljenja sportom i rekreacijom, ali i podizanjem razine svijesti okoline o nužnosti omogućavanja inkluzije kroz sport. Ukazano je na potrebu pružanja podrške udrugama i klubovima koji provode aktivnosti kojima se omogućava inkluzivno bavljenje sportom, a poseban naglasak stavljen je na potrebu za pružanjem podrške trenerima i stručnim radnicima u sportu. Velika uloga lokalne i regionalne vlasti je u osiguranju pristupačnosti sportskih objekata i borilišta, a izneseni su i prijedlozi o administrativnoj podršci kojom se može povećati učinkovitost u korištenju raspoloživih sredstava iz nacionalnih i EU fondova, kao i prijedlozi o načinima osiguranja sustavnog financiranja udruga i klubova.
Ured pravobraniteljice će u predstojećem razdoblju nastaviti s pružanjem podrške i suradnjom u aktivnostima koje će biti usmjerene na razvoj parasporta u Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji.

Podijelite ovu objavu s drugima: