Izazovi provedbe Europskog stupa socijalnih prava u Gradu Zagrebu

Izazovi provedbe Europskog stupa socijalnih prava u Gradu Zagrebu

25. svibnja 2023.Kategorije: Novosti

U organizaciji Centra za razvoj neprofitnih organizacija CERANEO održana je 25. svibnja 2023. godine regionalna edukacija „Izazovi provedbe Europskog stupa socijalnih prava u Gradu Zagrebu“. Edukacija je organizirana u okviru projekta „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava u Republici Hrvatskoj“. Cilj projekta je osnažiti zagovaračke kapacitete organizacija civilnog društva i drugih dionika za praćenje i implementaciju Europskog stupa socijalnih prava (ESSP) na nacionalnoj i lokalnoj razini, dok se specifični ciljevi odnose na mogućnost utjecaja na donošenje i implementaciju javnih politika temeljenih na dokazima u područjima ESSP-a na nacionalnoj razini, osnaživanje kapacitete ključnih dionika na lokalnim razinama vezano uz zagovaranje i utjecaj na politike u području ESSP-a te zagovaranje prava ranjivih skupina prema prioritetima Akcijskog plana ESSP-a.

Europski stup socijalnih prava (ESSP) skup je od 20 načela kojima se ostvaruje socijalna i uključiva Europska unija. Cilj edukacije je aktualizirati provedbu Europskog stupa socijalnih prava na području Grada Zagreba. Nakon uvodnog predstavljanja projekta i ciljeva regionalne edukacije, daljnja izlaganja na temu „Praćenja provedbe Europskog stupa socijalnih prava na području Grada Zagreba“ održao je doc. dr.sc Danijel Baturina te prof. dr.sc Gojko Bežovan izlaganje na temu „Priuštivost održivom stanovanju kroz prizmu Europskog stupa socijalnih prava“. Daljnja rasprava vodila se kroz panel između predstavnika Zavoda za socijali rad, SOS dječjeg sela i predstavnika Crvenog križa.

U ime Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom edukaciji je prisustvovala savjetnica Andreja Makar.

Podijelite ovu objavu s drugima: