Istraživanje mapiranja resursa na području grada Osijeka iz perspektive osoba s invaliditetom

Studij socijalnog rada Pravnog fakulteta Osijek organizirao je dana 6. svibnja 2021. godine fokus grupu s ciljem istraživanja mapiranja resursa na području grada Osijeka iz perspektive osoba s invaliditetom. Fokus grupa održana je u prostorijama Gradske četvrti Tvrđa u Osijeku.
U sklopu ovogodišnjeg Festivala znanosti Studij socijalnog rada u Osijeku započeo je s provedbom akcijskog istraživanja mapiranja resursa na području grada Osijeka iz perspektive osoba s invaliditetom. Navedenom istraživačkom aktivnosti želi se prikupiti detaljan opis poteškoća s kojima se susreću osobe s invaliditetom na području Osijeka te utvrditi kapacitete za lokalni razvoj temeljem dostupnih formalnih i neformalnih resursa.
Nastavno na prethodno uspostavljenu suradnju Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i osječkog Studija socijalnog rada, Ured je aktivno sudjelovao u pripremi i provedbi ove fokus grupe pružajući pomoć u specificiranju korisničke skupine i povezujući organizatore sa ostalim sudionicima (Grad Osijek, organizacije civilnog društva, Gradska četvrt Tvrđa i pojedinci). Fokus grupa održana 6. svibnja okupila je desetak osoba koje se kreću pomoću invalidskih kolica i koji su iznijeli svoja iskustva vezano za socijalnu integraciju osoba s invaliditetom u Osijeku. Sudionici su kroz radioničke zadatke, razmjenu mišljenja i raspravu podijelili svoj dojam o razini ostvarenosti integracije, iznijeli brojne preporuke i prijedloge prioriteta pri unaprjeđivanju integracije osoba s invaliditetom, a definirane su pojedinačne i zajedničke željene vrijednosti koje je potrebno poštovati kako bi osobe s invaliditetom na području grada Osijeka postigle potpunu socijalnu integraciju.
Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na fokus grupi je sudjelovao savjetnik pravobraniteljice Mario Burek, a informacije i saznanja prikupljena ovim istraživanjem koristiti će se u predstojećim aktivnostima iz djelokruga Pravobranitelja za osobe s invaliditetom, kao i za daljnje zagovaranje politika i strategija za razvoj inkluzivnog grada.
Više detalja o samim zaključcima fokus grupe može se pronaći putem poveznice:
https://posi.hr/wp-content/uploads/2021/05/Festival-znanosti-final.pdf

Prilagodba