Istanbul, Međunarodna konferencija o pristupu pravosuđu osobama s invaliditetom

Istanbul, Međunarodna konferencija o pristupu pravosuđu osobama s invaliditetom

16. prosinca 2018.Kategorije: Novosti

Istanbul, Međunarodna konferencija o pristupu pravosuđu osobama s invaliditetom

U organizaciji Saveza za praćenje jednakosti prava i Delegacije Europske unije za Tursku, u Istanbulu je 15. i 16. prosinca 2018. godine održana Međunarodna konferencija o pristupu pravosuđu osobama s invaliditetom. Na konferenciji je sudjelovalo 40 predstavnika međunarodnih i turskih institucija i više od 120 predstavnika znanstvene zajednice, javnih institucija, medija i organizacija civilnog društva aktivnih na području ljudskih prava i prava osobama s invaliditetom iz čitave Turske. Dvodnevna međunarodna konferencija imala je za cilj predstaviti najbolje primjere s područja internacionalizacije invaliditeta i osiguravanja jednakog pristupa pravdi iz međunarodne perspektive, te ostvariti međunarodnu suradnju temeljenu na jednakim pravima osoba s invaliditetom.

Međunarodnu konferenciju je otvorio veleposlanik Christian Berger, voditelj Delegacije EU za Tursku, koji je istaknuo kako Europska unija pruža podršku razvoju civilnog društva u Turskoj kroz omogućavanje aktivnijeg demokratskog sudjelovanja u procesima odlučivanja što je jedno je od ključnih područja financijske pomoći na putu pristupanju Turske Europskoj uniji. Strateški dokument IPA II 2014-2020, rekao je, odnosi se upravo na civilno društvo i kombinira nacionalni i sveobuhvatni plan koji se usredotočuje na aktivno građanstvo i ostvarivanje temeljnih prava.

Tijekom konferencije održani su i posebni paneli na kojima su sudjelovali predstavnici organizacija civilnog društva, akademske zajednice, javnih institucija i drugih relevantnih dionika, s temama kao što su „Pravni okvir za pristup pravosuđu“, „Primjeri slučajeva osoba s invaliditetom iz sudske prakse u Turskoj“ i „Pristup pravosuđu za osjetljive skupine društva često izložene riziku od višestruke diskriminacije“.

Zamjenik pravobraniteljice Darijo Jurišić održao je izlaganje o načinu promicanja i praćenja ostvarivanja prava osoba s invaliditetom na temelju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i nacionalnog zakonodavnog okvira. Rad Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom prepoznat je kao primjer dobre prakse u kojem država nezavisnim mehanizmom želi osigurati zaštitu, praćenje i promicanje prava osoba s invaliditetom.

Podijelite ovu objavu s drugima: