Iskaznica EU-a za osobe s invaliditetom do kraja 2024.

Iskaznica EU-a za osobe s invaliditetom do kraja 2024.

27. srpnja 2023.Kategorije: Novosti

Tijekom pilot projekta svaka država je samostalno odlučila tko će imati pravo na iskaznicu i koja područja će iskaznica pokrivati. Minimalno se očekivalo da uključuje područja kulture, rekreacije, sporta i prijevoza. Donošenje zajedničke iskaznice EU-a neće imati utjecaj na nacionalnu politiku vještačenja invaliditeta. Na prijedlogu se radi više od 10 godina, a 2014. je Europska komisija pokrenula projekt radne grupe zemalja članica koje su bile zainteresirane za uvođenje takve iskaznice. Sloboda kretanja je jedna od četiriju temeljnih sloboda koje imaju građani Europske unije. Međutim, za osobe s invaliditetom ona je daleko od stvarnosti i postoje brojne teškoće u kretanju kroz EU bilo za potrebe rada, studiranja ili u turističke svrhe. Prepreke stvaraju i razlike u nacionalnim sustavima vještačenja invaliditeta, sustavima socijalne zaštite i naknadama na osnovi invaliditeta. Ukoliko i postoje nacionalni sustavi iskaznica na osnovi invaliditeta, oni se međusobno ne priznaju. Iako uvođenje iskaznice neće utjecati na prenosivost naknada na osnovi invaliditeta niti uskladiti procese vještačenja, očekuje se kako će pospješit putovanje osoba s invaliditetom i doprinijeti njihovoj vidljivosti. Osobe s invaliditetom ujedno će dobiti opipljivu povlasticu koja dolazi izravno od Europske unije, a posebno će pomoći kao dokaz invaliditeta osobama s nevidljivim invaliditetom. Iako se ne očekuje da iskaznica riješi sve navedene probleme, vjeruje se da je ona prvi korak.

Europski forum osoba s invaliditetom (EDF) zalaže se da se prema nositeljima iskaznice postupa na jednak način kao i prema vlastitim državljanima s invaliditetom. Nadalje, korištenje iskaznice treba ostati dobrovoljno i trebalo bi uključiti sve povlastice i usluge koje se nude vlastitim državljanima s invaliditetom, a ne samo ograničen popis povlastica. Naknade koje su dio sustava socijalne zaštite su puno složenije i vjerojatno neće biti obuhvaćene. Povlastice će ovisiti o partneru koji prihvaća iskaznicu. Organizatori sportskih, kulturnih i rekreativnih događanja koji prihvate iskaznice moći će izabrati koje povlastice žele dati osobama s invaliditetom: besplatan ulaz ili nižu cijenu, besplatan audio-vizualni vodič, prilagođene vođene ture i brošure i sl.

Više o tome: https://eudisabilitycard.be/sites/default/files/documents/edc-brochure-en.pdf

Europska komisija će objaviti prijedlog zakonske regulative 6. rujna 2023. nakon čega će se na nacrtu raditi tijekom španjolskog i belgijskog predsjedanja Europskom unijom. S obzirom na to da su za svibanj 2024. godine planirani izbori za Europski parlament, ne može se sa sigurnošću reći kad će regulativa biti usvojena iako se ne može očekivati prije kraja 2024. godine.

U međuvremenu udruge osoba s invaliditetom trebaju širiti informaciju među osobama s invaliditetom.

Za Republiku Hrvatsku su u ožujku 2023. godine Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) i Agencija za komercijalnu djelatnost (AKD) potpisali sporazum o projektu izrade iskaznica za osobe s invaliditetom i zaštićene parkirališne karte. Putem iskaznica osobe s invaliditetom moći će lakše ostvarivati svoja prava na području mobilnosti i pristupačnosti, poput prava na povlaštenu cestarinu i olakšice kod registracije automobila, te prava na povlašteni prijevoz u pomorskom prometu.

Iz Ministarstva su istaknuli da je potpisivanje tog sporazuma bilo preduvjet za provedbu projekta u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, za koji je predviđeno oko dva milijuna eura. Time će se uspostaviti informatički sustav za izradu iskaznica za osobe s invaliditetom (nacionalne i europske) i parkirališne karte. Hrvatska će ovim projektom biti prva zemlja koja će uvesti EU iskaznicu za osobe s invaliditetom izvan pilot projekata, paralelno s donošenjem regulative na razini EU-a.

Kako će izgledati iskaznica možete vidjeti na stranici Europske komisije:  https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1139&langId=hr

Podijelite ovu objavu s drugima: