Indikatori dobrobiti djece

20. travnja 2017. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u suradnji s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku predstavilo je dokument “Indikatori dobrobiti djece”. Radi se o operativnom dokumentu koji detektira slabosti sadašnjeg sustava društvene brige o djece, ali daje smjernice i predstavlja dobro polazište za definiranje javnih politika i konkretnih mjera zaštite djece i  stvaranje  povoljnih uvjeta za zdrav rast i razvoj. Uz stručnjake iz RH te predstavnike UNICEF-a, u definiranju indikatora dobrobiti za djecu s teškoćama u razvoju sudjelovala je Mira Pekeč Knežević, zamjenica pravobraniteljice koja je nazočila predstavljanju dokumenta te se obratila uzvanicima u raspravi..

Prilagodba