Forum virtualnog učenja o Konvenciji

Forum virtualnog učenja o Konvenciji

29. siječnja 2022.Kategorije: Novosti

Forum virtualnog učenja o Konvenciji

Zajednica saveza osoba s invaliditetom – SOIH organizirala je 27. siječnja 2022. godine u sklopu SOIH Foruma virtualnog učenja o Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom –„Usudimo se saznati“ online radionicu o provedbi Akcijskog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2021. do 2024. godine. Radionica je okupila više od 90 sudionika, predstavnika saveza i udruga iz svih dijelova Hrvatske. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom radionici je prisustvovao zamjenik pravobraniteljice Darijo Jurišić.

Gospođa Marica Mirić, dopredsjednica SOIH-a, upoznala je sudionike s planom da se tijekom 2022. godine kontinuirano nastavi s provedbom edukacija u obliku virtualnog učenja o primjeni Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom, kao i aktualnim temama pod motom „Usudimo se saznati“.

Prva ovogodišnja edukacija bavila se temom Nacionalnog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine, odnosno konkretnije Akcijskim planom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2024. godine, koji su strateški dokumenti kojima se izravno provodi Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom. Vlada Republike Hrvatske Odluku o donošenju ovim strateških dokumenta donijela je 24. prosinca 2021. godine, a Odluka je objavljena u Narodnim novinama, broj 143/21.

Kako sukladno Zakonu o strateškom planiranju i upravljaju razvojem Republike Hrvatske, Nacionalnim planom nije propisano i donošenje regionalnih i lokalnih strategija, više su puta tijekom radionice naglašene koristi i potrebe zagovaranja donošenja takvih planova na regionalnoj i lokalnoj razini. Kao pozitivni primjeri izneseni su primjeri Zagreba, Varaždina i Šibenika koji su jedinice lokalne samouprave koje su u suradnji s osobama s invaliditetom donijele takve dokumente. Također, prepoznata je i istaknuta potreba razvijanja i korištenja metodologije praćenja provedbe Nacionalnog i Akcijskog plana, ali i nužnost ostvarivanja svih prava propisanih Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom.

Poveznice:
Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine
https://mrosp.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Glavno%20tajni%C5%A1tvo/Godi%C5%A1nji%20planovi%20i%20strate%C5%A1ka%20izvje%C5%A1%C4%87a/Nacionalni%20plan%20izjedna%C4%8Davanja%20mogu%C4%87nosti%20za%20osobe%20s%20invaliditetom%20za%20razdoblje%20od%202021%20do%202027.%20godine.pdf

Akcijski plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2024. godine možete pronaći na poveznici:
https://mrosp.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Glavno%20tajni%C5%A1tvo/Godi%C5%A1nji%20planovi%20i%20strate%C5%A1ka%20izvje%C5%A1%C4%87a/Akcijski%20plan%20izjedna%C4%8Davanja%20mogu%C4%87nosti%20za%20osobe%20s%20invaliditetom%20za%20razdoblje%20od%202021.%20do%202024.%20godine.pdf

Tablični prikaz – Akcijski plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2024.
https://mrosp.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Glavno%20tajni%C5%A1tvo/Godi%C5%A1nji%20planovi%20i%20strate%C5%A1ka%20izvje%C5%A1%C4%87a/Akcijski%20plan%20izjedna%C4%8Davanja%20mogu%C4%87nosti%20za%20osobe%20s%20invaliditetom%20za%20razdoblje%20od%202021%20do%202024.pdf

Podijelite ovu objavu s drugima: