EU Projekt: ARVID – Unapređenje pristupa osoba s invaliditetom pravima zajamčenima Direktivom o žrtvama

EU Projekt: ARVID – Unapređenje pristupa osoba s invaliditetom pravima zajamčenima Direktivom o žrtvama

24. siječnja 2020.Kategorije: Novosti

EU Projekt: ARVID – Unapređenje pristupa osoba s invaliditetom pravima zajamčenima Direktivom o žrtvama

U Zagrebu je 24. siječnja 2020. godine održan prvi sastanak Projektnog odbora EU projekta ARVID – Unapređenje pristupa osoba s invaliditetom pravima zajamčenima Direktivom o žrtvama (eng. Advancingaccess to Rights underVictims’ Directive for PersonswithDisabilities) koji je financiran sredstvima Programa za pravosuđe Europske unije. Prijedlog projekta je prihvaćen na pozivu 2019. godine, projekt će trajati ukupno 18 mjeseci, a provoditi će se tijekom 2020. i 2021. godine u Hrvatskoj i Sloveniji. Sudionici i partneri na projektu su Hrvatski pravni centar, Ministarstvo pravosuđa, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima i Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom iz Hrvatske, te Mirovni institut i ALTRA- Commite for InovationinMentalHealth iz Slovenije.

Projekt se odnosi na sadržaj Direktive 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/220/PUP (Direktive o žrtvama) koja je donesena s ciljem osiguravanja da žrtve kaznenih djela dobiju odgovarajuće informacije, potporu i zaštitu te da im bude omogućeno sudjelovanje u kaznenim postupcima. Direktivom je propisano da države članice moraju osigurati da se žrtve priznaju kao žrtve i da se prema njima postupa s poštovanjem, na osjećajan, primjeren, stručan i nediskriminirajući način, i to u svim kontaktima sa službama za potporu žrtvama i službama za popravljanje štete ili nadležnim tijelom koje postupaju u okviru kaznenog postupka. Analizirajući trenutno stanje prepoznat je opći nedostatak pokazatelja i podataka o žrtvama kaznenih djela koje su osobe s invaliditetom i slijedom toga potreba za istraživanjem zbog poboljšanja sadašnje situacije.

Na današnjem prvom sastanku konstituiran je Projektni odbor, predstavljenesu uloge partnera i aktivnosti za prvih šest mjeseci, te su dogovorene pripreme za početnu konferenciju koja će biti održana u drugoj polovici veljače 2020. godine u Zagrebu.

Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom sastanku su prisustvovali pravobraniteljica Anka Slonjšak i zamjenik pravobraniteljice Darijo Jurišić.

Podijelite ovu objavu s drugima: