EU Projekt: ARVID – Unapređenje pristupa osoba s invaliditetom pravima zajamčenima Direktivom o žrtvama

Dana 21. prosinca 2020. godine održan je online sastanak Projektnog odbora EU projekta ARVID – Unapređenje pristupa osoba s invaliditetom pravima zajamčenima Direktivom o žrtvama (eng. Advancingaccess to Rights underVictims’ Directive for PersonswithDisabilities). Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom sastanku je prisustvovao zamjenik pravobraniteljice Darijo Jurišić.

Radi se o projektu koji je financiran sredstvima Programa za pravosuđe Europske unije, a koji se provodi tijekom 2020. i 2021. godine u Hrvatskoj i Sloveniji.

Na sastanku je analiziran dosadašnji tijek projekta koji se odnosi na sadržaj Direktive 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/220/PUP (Direktive o žrtvama) koja je donesena s ciljem osiguravanja da žrtve kaznenih djela dobiju odgovarajuće informacije, potporu i zaštitu te da im bude omogućeno sudjelovanje u kaznenim postupcima.

Tijekom provođenja dosadašnjih aktivnosti utvrđeno je kako je izuzetno teško, i u Hrvatskoj i Sloveniji, doći do osoba s invaliditetom koje su u posljednjih šest godina bile žrtve kaznenih djela i koje su voljne o tome razgovarati, te na taj način podijeliti svoja iskustva. Okolnosti izazvane pandemijom bolesti COVID-19 također su značajno utjecale na tijek aktivnosti, posebno u Sloveniji.

Na sastanku su dogovorene buduće aktivnosti, kao i okvirni plan rada do završetka projekta što se očekuje sredinom 2021. godine, kada je planirano održavanje završne konferencije projekta.

Prilagodba